Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

PCB Module

Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3301-011 Liên hệ

Lưu xem sau

PCB Đục Lỗ

Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: M-3302-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3302-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
5000 / Cái

Code: M-3302-014 Còn hàng

Lưu xem sau

PCB KIT Phát Triển

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3303-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Board Test

Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 3304-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
51000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3304-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày