MENU
Danh mục sản phẩm

PCB Module

Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-010

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-007

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-005

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-003

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-002

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-001

Chi tiết sp
Sale 0%
62000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-006

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-008

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-011

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3301-004

Chi tiết sp

PCB Đục Lỗ

Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-012

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-011

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-010

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-009

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-008

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-007

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-005

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3302-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-002

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3302-001

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3302-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3302-014

Chi tiết sp

PCB KIT Phát Triển

Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-006

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-005

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-004

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-003

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-002

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3303-001

Chi tiết sp

Board Test

Sale 0%
23000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-009

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-010

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3304-008

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3304-007

Chi tiết sp
Sale 0%
51000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-006

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3304-004

Chi tiết sp
Sale 0%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-005

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-003

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3304-002

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3304-001

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật