Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dây bus XH2.54

Sale 0%
7600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4401-007

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3508-035

Chi tiết sp
Sale 0%
2400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-030

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-034

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4401-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4401-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4401-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 4401-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /DâyLiên hệ
/ Dây

code: 4401-006

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4401-008

Chi tiết sp

Dây bus ( dây bẹ) 2.54

Sale 0%
800 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-004

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-005

Chi tiết sp
Sale 0%
450 /SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-006

Chi tiết sp
Sale 0%
450 /SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-007

Chi tiết sp
Sale 0%
450 /SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-008

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-009

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-011

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-012

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /DâyLiên hệ
/ Dây

code: 4401-006

Chi tiết sp

Dây bus 3.96

Chưa có dữ liệu

DÂY BUS HY2.0

Sale 0%
19000 /DâyLiên hệ
Liên hệ / Dây

code: 4401-010

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày