Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dây bus XH2.54

Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
2200 - 2300 /Cái
/ Cái

Code: 3508-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3569-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-125 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 4401-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 4401-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 4401-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3900 /Cái
/ Cái

Code: 4401-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Dây
/ Dây

Code: 4401-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7600 /Cái
/ Cái

Code: 4401-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19500 - 21000 /Cái
/ Cái

Code: 4401-008 Còn hàng

Lưu xem sau

Dây bus ( dây bẹ) 2.54

Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Dây
/ Dây

Code: 4401-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Dây bus 3.96

Sale 0%
4235 - 25410 /
/

Code: 4401-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 - 7450 /
/

Code: 4401-015 Còn hàng

Lưu xem sau

DÂY BUS HY2.0

Sale 0%
4200 - 19000 /Dây
Liên hệ / Dây

Code: 4401-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 - 15200 /Dây
Liên hệ / Dây

Code: 4401-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4200 - 10300 /
/

Code: 4401-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180 /
/

Code: 3508-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5200 - 11300 /
/

Code: 4401-065 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4200 - 19000 /Dây
/ Dây

Code: 4401-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày