Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Kìm Bấm Cosse Xem chi tiết

Sale 0%
IDC-type connectors 9 1/2" L, steel frame
220000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm đầu cosse và cắt dây
189000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm đầu cosse, đầu dây, housing
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-03 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96,...
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-04 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm,...
200000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
420000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /
Liên hệ /

Code: M-3903-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
245000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày