Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

LCD Graphic

Sale 0%
LCD12864 SHIELD FOR ARDUINO
120000 /Liên hệ
/

code: 8301-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Module Giải Mã LCD 7 Inch Raspberry
420000 /Liên hệ
/

code: 8301-002

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD ST7565 GRAPH 128X64 RGB BKLT
20000 /Liên hệ
/

code: 8301-003

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD GRAPHIC 84X48 NOKIA 5110
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Mặt Nhựa LCD12864
30000 /Liên hệ
/

code: 8301-005

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD SERIAL GRAPHIC 160X128
850000 /Liên hệ
/

code: 8301-006

Chi tiết sp
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /Liên hệ
/

code: 8301-007

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1202
35000 /Liên hệ
/

code: 8301-008

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD12864 QC12864B 5V Xanh Dương
190000 /Liên hệ
/

code: 8301-009

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD MOD GRAPHIC 128X64 W/LED
190000 /Liên hệ
/

code: 8301-010

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD12864 Xanh Lá ST7920
180000 /Liên hệ
/

code: 8301-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Module LCD5110 Nền Xanh Chữ Đen
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-012

Chi tiết sp
Sale 0%
ENERGY MONITOR SHIELD
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-013

Chi tiết sp
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /Liên hệ
/

code: 8301-014

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8301-015

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8301-016

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày