Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

LCD Graphic

Sale 0%
LCD12864 SHIELD FOR ARDUINO
120000 /
/

Code: 8301-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module Giải Mã LCD 7 Inch Raspberry
420000 /
/

Code: 8301-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD ST7565 GRAPH 128X64 RGB BKLT
20000 /
/

Code: 8301-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD GRAPHIC 84X48 NOKIA 5110
55000 /
/

Code: 8301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mặt Nhựa LCD12864
30000 /
/

Code: 8301-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD SERIAL GRAPHIC 160X128
850000 /
/

Code: 8301-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /
/

Code: 8301-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD1202
35000 /
/

Code: 8301-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD12864 QC12864B 5V Xanh Dương
190000 /
/

Code: 8301-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD MOD GRAPHIC 128X64 W/LED
190000 /
/

Code: 8301-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD12864 Xanh Lá ST7920
180000 /
/

Code: 8301-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module LCD5110 Nền Xanh Chữ Đen
55000 /
/

Code: 8301-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
ENERGY MONITOR SHIELD
55000 /
/

Code: 8301-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /
/

Code: 8301-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 8301-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 8301-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
74375 /Cái
/ Cái

Code: 6200-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày