MENU
Danh mục sản phẩm

KIT Arduino

Sale 0%
105000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
430000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
169000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
175000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

KIT 8051

Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

KIT AVR

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

KIT PIC

Sale 0%
350000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

KIT ARM-STM

Sale 0%
320000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
450000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
649000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
63000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2174000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
850000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

KIT MSP430

Sale 0%
380000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

KIT Raspberry-MainBroad PC

Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
690000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
420000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
90000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1250000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1250000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1050000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
580000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

KIT ALTERA-CPLD

Sale 0%
240000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3620000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1350000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

NUVOTON

Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

PHỤ KIỆN KIT

Chưa có dữ liệu

KIT NaNo-Pi

Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1550000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1900000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

MicroBit

Sale 0%
590000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
215000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật