Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

LCD LED

Sale 0%
Màn Hình LCD LED Nhiệt Độ
40000 /
/

Code: 8303-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD 8808K9
75000 /
/

Code: 8303-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module LCD Led 4 Số 3.3V
60000 /
/

Code: 8303-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màn Hình LCD LED 4 Số 3.3V
35000 /
/

Code: 8303-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màn Hình LCD LED 6 Số 3.3V
90000 /
/

Code: 8303-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1250000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày