Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 2.54MM

Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-001

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-002

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-003

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-004

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-005

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-006

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-007

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-008

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-009

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-011

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-012

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-013

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-014

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-015

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-016

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-017

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-018

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày