Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Terminal 2.54MM Xem chi tiết

Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày