Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 1206

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-099

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-098

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-097

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-096

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-095

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-094

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-093

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-092

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-091

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-090

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-089

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-088

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-087

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-086

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-085

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-084

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-083

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-062

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày