MENU
Danh mục sản phẩm

Triac & SCR Output

Sale 0%
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Transistor Output

Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 4-Ch
96000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch
24000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Digital-Logic Ouput

Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Opto Khác

Sale 0%
High Speed Optocouplers 1Ch 150mA 600mW
105000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
High Speed Optocouplers 0.4A IGBT Gate Drive
56000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Green Clear 571nm
6000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Orange Clear 605nm
5800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật