Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Triac & SCR Output

Sale 0%
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-010

Chi tiết sp
Sale 0%
6500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2301-009

Chi tiết sp
Sale 0%
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-008

Chi tiết sp
Sale 0%
7600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-004

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-003

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-002

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2301-001

Chi tiết sp

Transistor Output

Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-011

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-010

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-008

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-007

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-005

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-004

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-001

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2302-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 4-Ch
96000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2302-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch
24000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2302-014

Chi tiết sp
Sale 0%
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2302-015

Chi tiết sp

Digital-Logic Ouput

Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-002

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-001

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-004

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-005

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-007

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-008

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-009

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-012

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2303-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-015

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2303-016

Chi tiết sp

Opto Khác

Sale 0%
High Speed Optocouplers 1Ch 150mA 600mW
105000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2304-001

Chi tiết sp
Sale 0%
High Speed Optocouplers 0.4A IGBT Gate Drive
56000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2304-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Green Clear 571nm
6000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2304-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Orange Clear 605nm
5800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2304-004

Chi tiết sp
Sale 0%
36000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2304-006

Chi tiết sp
Sale 0%
High Speed Optocouplers 1Ch 150mA 600mW
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2304-005

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày