Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Triac & SCR Output

Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 2301-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 2301-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 2301-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 2301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 2301-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 2301-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7600 /Cái
/ Cái

Code: 2301-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 2301-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 2301-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 2301-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Transistor Output

Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2302-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2302-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2302-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 2302-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 4-Ch
96000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch
24000 /Cái
/ Cái

Code: 2302-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
350 /Cái
/ Cái

Code: 2302-015 Liên hệ

Lưu xem sau

Digital-Logic Ouput

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
49000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2303-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2303-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2303-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 2303-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2303-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 2303-016 Liên hệ

Lưu xem sau

Opto Khác

Sale 0%
High Speed Optocouplers 1Ch 150mA 600mW
105000 /Cái
/ Cái

Code: 2304-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
High Speed Optocouplers 0.4A IGBT Gate Drive
56000 /Cái
/ Cái

Code: 2304-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Green Clear 571nm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 2304-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Standard LEDs - SMD Orange Clear 605nm
5800 /Cái
/ Cái

Code: 2304-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
High Speed Optocouplers 1Ch 150mA 600mW
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 2304-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36000 /Cái
/ Cái

Code: 2304-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày