Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Đầu nối, Header 3.96MM Xem chi tiết

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3511-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3511-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3511-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày