MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật