MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng