Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3511-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3511-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3511-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3511-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3511-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3511-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3511-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3511-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 /Cái
/ Cái

Code: 3511-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /
/

Code: 3511-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
11200 /Cái
1200 / Cái

Code: 3511-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày