Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-001

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-002

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-003

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-015

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /Còn hàng
/

code: 3511-016

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày