Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C3225 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày