Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C3225 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày