Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Modules Điều Khiển Không Dây

Sale 0%
35000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
107000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: M-6011-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
31000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6001-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
68000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NodeMcu Lua WIFI ESP-12F ESP8266 D1 mini
83299.99999999999 /Cái
/ Cái

Code: 6003-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module Thu Phát Bluetooth V4.0 CSR8635 2-Kênh
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6004-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6006-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-099 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6003-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-108 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-004 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Nguồn, tăng áp, hạ áp.

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-073 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-072 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /
Liên hệ /

Code: M-6013-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-086 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-11015-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 - 100000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-099 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-049 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6013-068 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-10006-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-2409-015 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Âm Thanh, Công Suất

Sale 0%
359000 /Bộ
259000 / Bộ

Code: CB019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
90000 / Cái

Code: M-6015-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
132000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
520000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
225000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-015 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Nhiệt Độ, Dòng Nước

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6010-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
255000 - 305000 /
/

Code: M-6021-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
162000 /
/

Code: M-6021-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6021-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
440000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 2%
165000 /
169000 /

Code: M-6021-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
325000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6021-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
245000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-012 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Đồng Hồ, Tạo Trễ, Hẹn Giờ

Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
81000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led sáng màu đỏ
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1680000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6016-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-011 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Relay

Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
41000 /
Liên hệ /

Code: M-6012-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
52000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
52000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module bảo vệ quá dòng tải 5A
79625 /Cái
/ Cái

Code: 6012-038 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Động Cơ

Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-061 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7006-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6007-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6007-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
31000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-059 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-060 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
335000 /Cái
305000 / Cái

Code: M-6007-064 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-057 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-056 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-053 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-058 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-051 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
780000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
288000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
139000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-005 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Giải Mã Vân Tay

Sale 0%
590000 /Cái
/ Cái

Code: M-6017-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
540000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-14002-158 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
725000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
275000 - 765000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
490875 /Cái
/ Cái

Code: 6200-025 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Đo Dòng, Đo Áp

Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
64000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đo điện xoay chiều
60000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /
/

Code: M-6023-003-1 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
295000 /
/

Code: 6023-065 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module đo dòng điện, điện áp đa năng...
184000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-066 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module đo dòng điện, điện áp đa năng...
263000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-067 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module đo điện áp và dòng diện qua...
304500 /Cái
/ Cái

Code: 6012-049 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Điều Khiển Led

Sale 21%
99000 - 188000 /Cái
125000 / Cái

Code: M-6027-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
96000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
68000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
890000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Điều khiển cho bảng LED 1 màu và 3 màu
170000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-011 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Hiển Thị LCD, LED

Sale 0%
310000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
490000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-012 Còn hàng

Lưu xem sau

Modules RFID

Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6002-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
255000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
499000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Bàn Phím

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-015 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Chuyển Đổi Tín Hiệu ADC

Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /Bộ
Liên hệ / Bộ

Code: M-6115-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6115-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
58188 /Cái
/ Cái

Code: 6200-062 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1212750 /Cái
/ Cái

Code: 6200-074 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1194375 /Cái
/ Cái

Code: 6200-075 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Qua Điện Thoại

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led sáng màu đỏ
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Dao Động-Phát Xung

Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
800000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
260000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6020-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
225050 /Cái
/ Cái

Code: 6200-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
158375 /Cái
/ Cái

Code: 6200-032 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Lọc Nước, Tạo Sương

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6026-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6026-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6026-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-005 Liên hệ

Lưu xem sau

Module DIY

Sale 0%
17000 /
/

Code: M-6028-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6028-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6028-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-8403-085 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%