Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Modules Điều Khiển Không Dây

Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-040 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
185000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6003-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
680000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
390000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
390000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6003-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-019 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
540000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6003-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
220000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
370000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
415000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
380000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-007 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Nguồn

Sale 0%
130000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-071 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-2409-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-064 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-073 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-067 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-055 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-052 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-050 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-049 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-047 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Âm Thanh, Công Suất

Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
132000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
330000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6004-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-026 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-023 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-016 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-019 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-020 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-021 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-022 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
359000 /Bộ
259000 / Bộ

Code: CB019 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-024 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
90000 / Cái

Code: M-6015-025 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-027 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-028 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-029 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-031 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
520000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-032 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /
/

Code: M-6015-035 Còn hàng

Chi tiết sp
12

Module Điều Khiển Nhiệt Độ, Dòng Nước

Sale 0%
239000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 6021-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
245000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
325000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6021-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
215000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6021-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6021-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
470000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6101-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
255000 - 305000 /
/

Code: M-6021-031 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
162000 /
/

Code: M-6021-029 Còn hàng

Chi tiết sp
12

Module Đồng Hồ, Tạo Trễ, Hẹn Giờ

Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
81000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-038 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-032 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-029 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-028 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-020 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
320000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-011 Liên hệ

Chi tiết sp
12

Module Relay

Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-024 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
255000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
122000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
179000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-009 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-003 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-002 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-016 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-019 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-020 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-025 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-026 Liên hệ

Chi tiết sp
12

Module Điều Khiển Động Cơ

Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-057 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-058 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-051 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-052 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-061 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6007-040 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6007-039 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
205000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-030 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Giải Mã Vân Tay

Sale 0%
590000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
725000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
540000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-14002-158 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
275000 - 765000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-006 Còn hàng

Chi tiết sp

Module Đo Dòng, Đo Áp

Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /
/

Code: M-6023-003-1 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-046 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6023-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-016 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Đo điện xoay chiều
60000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6023-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-003 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-028 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
295000 /
/

Code: 6023-065 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Điều Khiển Led

Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-020 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 21%
99000 - 188000 /Cái
125000 / Cái

Code: M-6027-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
890000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-015 Còn hàng

Chi tiết sp
12

Module Hiển Thị LCD, LED

Sale 0%
330000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-013 Còn hàng

Chi tiết sp

Modules RFID

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-026 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-025 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6002-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
499000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
255000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-004 Liên hệ

Chi tiết sp
12

Module Bàn Phím

Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-001 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Chuyển Đổi Tín Hiệu ADC

Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6115-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /Bộ
Liên hệ / Bộ

Code: M-6115-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-019 Liên hệ

Chi tiết sp

Module Điều Khiển Qua Điện Thoại

Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led sáng màu đỏ
110000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-035 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-024 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
220000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-036 Còn hàng

Chi tiết sp

Dao Động-Phát Xung

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
260000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6020-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
800000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-008 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6020-010 Còn hàng

Chi tiết sp

Module Lọc Nước, Tạo Sương

Sale 0%
150000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6026-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6026-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6026-007 Liên hệ

Chi tiết sp

Module DIY

Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6028-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-8403-085 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6028-008 Còn hàng

Chi tiết sp

Remote

Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /
/

Code: 6031-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /
/

Code: 6031-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: 6031-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: M-6031-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /
Liên hệ /

Code: M-6031-005 Còn hàng

Chi tiết sp

Module Encoder

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6030-001 Liên hệ

Chi tiết sp

Module PLC, Công suất

Sale 0%
65000 /Cái
40000 / Cái

Code: M-10001-046 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6029-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /
/

Code: M-6029-002 Còn hàng

Chi tiết sp

Module Camera

Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%