Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Modules Điều Khiển Không Dây Xem chi tiết

Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6003-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
185000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
134000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Nguồn, tăng áp, hạ áp. Xem chi tiết

Sale 0%
18700 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-064 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-044 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
231000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-059 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
198000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6013-068 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Âm Thanh, Công Suất Xem chi tiết

Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
237000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
248000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
44000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
253000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
44000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
264000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-020 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Nhiệt Độ, Dòng Nước Xem chi tiết

Sale 0%
470000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
209000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
236000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
358000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Đồng Hồ, Tạo Trễ, Hẹn Giờ Xem chi tiết

Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1680000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
187000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6016-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Relay Xem chi tiết

Sale 0%
88000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
31000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16500 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-017 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Động Cơ Xem chi tiết

Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-051 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
143000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-053 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
176000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
176000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-055 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
780000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Giải Mã Vân Tay Xem chi tiết

Sale 0%
725000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
385000 /Cái
/ Cái

Code: M-6017-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
649000 /Cái
/ Cái

Code: M-6017-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
303000 - 842000 /Cái
/ Cái

Code: M-6017-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
594000 /Cái
/ Cái

Code: M-14002-158 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
490875 /Cái
/ Cái

Code: 6200-025 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Đo Dòng, Đo Áp Xem chi tiết

Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-068 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Led Xem chi tiết

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6027-001 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Hiển Thị LCD, LED Xem chi tiết

Sale 0%
490000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
363000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
310000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-013 Còn hàng

Lưu xem sau

Modules RFID Xem chi tiết

Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
255000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 6002-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Bàn Phím Xem chi tiết

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6014-009 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Chuyển Đổi Tín Hiệu ADC Xem chi tiết

Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
385000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6115-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-015 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Điều Khiển Qua Điện Thoại Xem chi tiết

Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6019-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led sáng màu đỏ
121000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
242000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-036 Liên hệ

Lưu xem sau

Dao Động-Phát Xung Xem chi tiết

Sale 0%
121000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6020-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
260000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6020-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
880000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Lọc Nước, Tạo Sương Xem chi tiết

Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
132000 /Cái
/ Cái

Code: M-6026-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6026-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: M-6026-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-6026-007 Còn hàng

Lưu xem sau

Module DIY Xem chi tiết

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6028-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
209000 /Cái
/ Cái

Code: M-8403-085 Còn hàng

Lưu xem sau

Remote Xem chi tiết

Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-033 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /
/

Code: 6031-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /
/

Code: 6031-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: 6031-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
86000 /Cái
/ Cái

Code: M-6031-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /
/

Code: M-6031-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
94000 /
/

Code: M-6031-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Encoder Xem chi tiết

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6030-001 Liên hệ

Lưu xem sau

Module PLC, Công suất Xem chi tiết

Sale 0%
605000 /Cái
/ Cái

Code: M-6029-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
72000 /Cái
/ Cái

Code: M-10001-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 /
/

Code: M-6029-002 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Camera Xem chi tiết

Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57750 - 215250 /Cái
/ Cái

Code: 6200-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Chuyển Đổi, Kết Nối, VGA, SD Xem chi tiết

Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6010-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 6010-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6008-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6008-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
330000 /Cái
/ Cái

Code: 6008-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6008-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6008-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6010-044 Liên hệ

Lưu xem sau

Module phụ kiện cho máy in 3D Xem chi tiết

Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6024-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 6024-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
88000 /Cái
/ Cái

Code: M-6024-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tay quay máy in 3D Delta
50750 /Cái
/ Cái

Code: 6024-054 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm ngàm gắn động cơ bước NEMA 23 ,...
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6024-055 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trục vít me T8-2-D8
30100 /Cái
/ Cái

Code: 6024-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc quang RAMPS 1.4
17325 /Cái
/ Cái

Code: 6024-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module MOSFET 30A công suất cao mở rộng...
148750 /Cái
/ Cái

Code: 6024-021 Liên hệ

Lưu xem sau

Module UV, Ánh Sáng Xem chi tiết

Sale 0%
127000 /Cái
/ Cái

Code: M-6011-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000000 /Cái
/ Cái

Code: 6025-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
235000 /Cái
/ Cái

Code: 6025-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6025-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
320000 /Cái
/ Cái

Code: 6025-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
127000 /Cái
/ Cái

Code: M-6011-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày