Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Modules Điều Khiển Không Dây

Sale 0%
350000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6001-040

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6027-018

Chi tiết sp
Sale 0%
185000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6001-001

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6003-001

Chi tiết sp
Sale 0%
680000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
390000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
390000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
540000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-016

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-015

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6003-014

Chi tiết sp
Sale 0%
220000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-013

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6003-011

Chi tiết sp
Sale 0%
370000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-010

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-009

Chi tiết sp
Sale 0%
415000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-008

Chi tiết sp
Sale 0%
380000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6003-007

Chi tiết sp

Module Nguồn

Sale 0%
130000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6013-071

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-2409-015

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-003

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-002

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-001

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6013-064

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6013-073

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-067

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6013-063

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-062

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-061

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-060

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-057

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-058

Chi tiết sp
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6013-055

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-054

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-053

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-052

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-051

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6013-050

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6013-049

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-048

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-047

Chi tiết sp

Module Âm Thanh, Công Suất

Sale 0%
215000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-014

Chi tiết sp
Sale 0%
132000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7006-010

Chi tiết sp
Sale 0%
330000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-6015-034

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6004-004

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-026

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-023

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-015

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-016

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-017

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-018

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-019

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-020

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-021

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-022

Chi tiết sp
Sale 0%
259000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: CB019

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6015-024

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6015-025

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-030

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-027

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-028

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-029

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-031

Chi tiết sp
Sale 0%
520000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6015-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /Còn hàng
/

code: 6015-035

Chi tiết sp
12

Module Điều Khiển Nhiệt Độ, Dòng Nước

Sale 0%
239000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-022

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-021

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-019

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-018

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-017

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-016

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-015

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: 6021-014

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-013

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-012

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-011

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-010

Chi tiết sp
Sale 0%
245000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-009

Chi tiết sp
Sale 0%
215000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-008

Chi tiết sp
Sale 0%
325000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6021-007

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-006

Chi tiết sp
Sale 0%
215000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6021-005

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6021-004

Chi tiết sp
Sale 0%
470000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-001

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-002

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6021-003

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
162000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-6021-029

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6021-023

Chi tiết sp
12

Module Đồng Hồ, Tạo Trễ, Hẹn Giờ

Sale 0%
170000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-037

Chi tiết sp
Sale 0%
81000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-038

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-032

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-031

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6016-029

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-030

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6016-028

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-027

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-026

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-025

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-024

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-023

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-022

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-021

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-020

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-019

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-018

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-017

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-016

Chi tiết sp
Sale 0%
320000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-015

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-014

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-013

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-012

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-011

Chi tiết sp
12

Module Relay

Sale 0%
190000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-024

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-023

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-022

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-001

Chi tiết sp
Sale 0%
255000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-004

Chi tiết sp
Sale 0%
122000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-006

Chi tiết sp
Sale 0%
179000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-007

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-008

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6012-018

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-017

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-014

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-013

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6012-012

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-011

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-009

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-003

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-002

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-015

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-016

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-019

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-020

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6012-021

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6012-025

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6012-026

Chi tiết sp
12

Module Điều Khiển Động Cơ

Sale 0%
130000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6007-043

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6007-057

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6007-058

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6007-051

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6007-052

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-006

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-047

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-046

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6007-061

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-044

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-042

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-041

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6007-040

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6007-039

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-038

Chi tiết sp
Sale 0%
205000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-037

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-036

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-035

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-034

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-033

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-032

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-031

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-029

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6007-030

Chi tiết sp

Module Giải Mã Vân Tay

Sale 0%
590000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6017-005

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6017-004

Chi tiết sp
Sale 0%
725000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6017-001

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6017-002

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6017-003

Chi tiết sp
Sale 0%
540000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-14002-158

Chi tiết sp
Sale 0%
765000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6017-006

Chi tiết sp

Module Đo Dòng, Đo Áp

Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-009

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-008

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-007

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-006

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-005

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-001

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /Liên hệ
Liên hệ /

code: M-6023-003-1

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3402-046

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6023-004

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6023-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Đo điện xoay chiều
60000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6023-014

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6023-015

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6023-013

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6023-012

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6023-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6023-002

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6021-028

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6023-017

Chi tiết sp

Module Điều Khiển Led

Sale 0%
180000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6027-018

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-013

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-012

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-011

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-010

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-008

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-007

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-006

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-005

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6027-004

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-003

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-002

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6027-001

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-013

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-012

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-011

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-010

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-008

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-007

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6027-020

Chi tiết sp
Sale 0%
99000 /CáiCòn hàng
125000 / Cái

code: M-6027-014

Chi tiết sp
Sale 0%
890000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6027-015

Chi tiết sp
12

Module Hiển Thị LCD, LED

Sale 0%
330000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-6015-034

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 8003-012

Chi tiết sp
Sale 0%
27000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8403-086

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 8003-013

Chi tiết sp

Modules RFID

Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6002-026

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6002-025

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-024

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-018

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-017

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-016

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-015

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6002-014

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-013

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-012

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-010

Chi tiết sp
Sale 0%
499000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-009

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-008

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-007

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-006

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-001

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-002

Chi tiết sp
Sale 0%
255000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-003

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6002-004

Chi tiết sp
12

Module Bàn Phím

Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-015

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-014

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-013

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6014-011

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-012

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-010

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-009

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-008

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-007

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-006

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-005

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-004

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-002

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6014-001

Chi tiết sp

Module Chuyển Đổi Tín Hiệu ADC

Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6018-001

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6018-002

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6018-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: M-6115-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-6115-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-019

Chi tiết sp

Module Điều Khiển Qua Điện Thoại

Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6019-001

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6019-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led sáng màu đỏ
110000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-035

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6021-024

Chi tiết sp
Sale 0%
220000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6016-036

Chi tiết sp

Dao Động-Phát Xung

Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6020-005

Chi tiết sp
Sale 0%
240000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6020-003

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6020-004

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6020-001

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6020-002

Chi tiết sp
Sale 0%
260000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6020-006

Chi tiết sp
Sale 0%
800000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6020-007

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6020-008

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6020-009

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6020-010

Chi tiết sp

Module Lọc Nước, Tạo Sương

Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6026-006

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6026-005

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6026-004

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6026-003

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6026-002

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6026-001

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6026-007

Chi tiết sp

Module DIY

Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-007

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-006

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-004

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-003

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-002

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6028-001

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6028-005

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8403-085

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6028-008

Chi tiết sp

Remote

Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6011-033

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Còn hàng
/

code: 6031-001

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Liên hệ
/

code: 6031-002

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6031-003

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6031-004

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-6031-005

Chi tiết sp

Module Encoder

Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6030-001

Chi tiết sp

Module PLC, Công suất

Sale 0%
65000 /CáiCòn hàng
40000 / Cái

code: M-10001-046

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6029-001

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /Còn hàng
/

code: M-6029-002

Chi tiết sp

Module Camera

Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-006

Chi tiết sp
Sale 0%
230000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-005

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-004

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-003

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6005-001

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-030

Chi tiết sp

Module Chuyển Đổi, Kết Nối, VGA, SD

Sale 0%
23000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6010-038

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6010-037

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6008-005

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6008-004

Chi tiết sp
Sale 0%
330000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6008-003

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6008-002

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6008-001

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6010-044

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6010-041

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6010-040

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6010-039

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6010-036

Chi tiết sp
Sale 0%