MENU
Danh mục sản phẩm

Máy khò

Sale 0%
599000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
89000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
699000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
375000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
89000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
999000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2299000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1349000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
629000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
899000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
980000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Máy Hàn Và Tay Hàn

Sale 0%
80000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
900000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
425000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1400000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
190000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
147000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
285000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 28%
145000 / CáiCòn hàng
200000 / Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
375000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
899000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
135000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
89000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
125000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
580000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
129000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
69000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
78000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Típ Hàn

Sale 0%
32000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / TípCòn hàng
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
29000 / TípCòn hàng
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
48000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / TípLiên hệ
/ Típ
Chi tiết sp

Thiếc Chì Hàn

Sale 0%
58000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
29000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / LọLiên hệ
/ Lọ
Chi tiết sp
Sale 0%
199000 / Hũ 100gLiên hệ
/ Hũ 100g
Chi tiết sp
Sale 0%
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / cụcLiên hệ
/ cục
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / HũLiên hệ
/ Hũ
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / HũLiên hệ
/ Hũ
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / ỐngCòn hàng
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
449000 / Hũ 500gLiên hệ
/ Hũ 500g
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / LọLiên hệ
/ Lọ
Chi tiết sp
Sale 0%
16500 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / Lọ 15mlLiên hệ
/ Lọ 15ml
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
520000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
389000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
379000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
379000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
479000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
279000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
379000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp

Nhíp và Hút Chì

Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-12 Vetus Switzerland...
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-13 Vetus Switzerland...
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-15 Vetus Switzerland...
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
105000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Băng Keo Nhiệt

Sale 0%
14000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp

Dụng cụ khác

Sale 0%
500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
48000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC 50Hz, 19W
660000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cửa Hút Gió Sau D=10cm, Size 12.5x12 cm
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
D=100mm (4inch), dài 5M, chất liệu PVC
195000 / Ống 5MLiên hệ
/ Ống 5M
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.9mm, Màu Olive
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.45mm, Màu Nâu
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.8mm, Màu Xanh Lá
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.6mm, Màu Xanh Dương
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.56mm, Màu Tím
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.72mm, Màu Đen
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.5mm, Màu Cam
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 1.04mm, Màu Xanh Nhạt
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50/60 Hz, 30W, Size: 220×270×168mm
479000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=5-8MM, 30W
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Welding SMD SMT Soldering Smoke Absorber
449000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W
85000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Size 130x130x10mm. Tấm lọc khí cho máy hút...
25000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM
Chi tiết sp
Sale 0%
150W, Chậu 50mm
299000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Máy nung thiếc, chì nóng chảy, 300W,...
449000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đé bảo vệ mỏ hàn A1
26000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
40000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pro'skit SN-002 Steel Clarinet Soldering Stand -...
69000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

SMT Tools

Sale 0%
Dao quét kem chì số 1 dài 4inch, stainless...
72000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì 4B số 2 dài 4inch,...
72000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 3 dài 4inch, stainless...
75000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 4 dài 5inch, stainless...
80000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch
85000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 6 dài 6inch, stainless...
85000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 7 dài 7inch
90000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 8 dài 8inch, stainless...
95000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 10 dài 1inch, stainless...
105000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp
Sale 0%
Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm
85000 / CâyLiên hệ
/ Cây
Chi tiết sp

Ruột máy hàn

Sale 0%
30000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 500W
69000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 300W
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 200W
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 150W
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 100W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 75W
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng cho máy hàn 936 937 907 968 và máy hàm...
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Ruột máy hàn bằng sứ 4 dây kết 24V 50W...
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50W, L=75MM, D=5.5MM
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50W, L=95MM, D=5.5MM
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng cho máy hàn với lõi nhiệt có 2...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220V 60W, Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60W, 2220VAC
89000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220V 60W, Dài 55MM, Din = 5MM, Dout = 10MM
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 30W
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật