Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Máy Hàn Và Tay Hàn

Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
439000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
899000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2249000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
999000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2899000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 - 520000 /Cái
/ Cái

Code: M-3002-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
147000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
129000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
580000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115000 - 135000 /Cái
/ Cái

Code: M-3002-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
285000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
375000 /Cái
/ Cái

Code: 3002-038 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3002-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 28%
145000 /Cái
200000 / Cái

Code: M-3002-040 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Máy khò

Sale 0%
890000 /Cái
/ Cái

Code: M-3001-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
899000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
699000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
629000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
375000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1349000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
999000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2299000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
980000 /Cái
/ Cái

Code: M-3001-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
850000 /Cái
/ Cái

Code: 3001-014 Liên hệ

Lưu xem sau

Thiếc Chì Hàn

Sale 0%
400000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-041 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /cuộn
Liên hệ / cuộn

Code: 3004-042 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Túi
/ Túi

Code: 3004-044 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
47000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
319000 /cuộn
/ cuộn

Code: M-3004-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
379000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
279000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
479000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
379000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
379000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
389000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
520000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3004-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16500 /Ống
/ Ống

Code: 3004-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Lọ 15ml
/ Lọ 15ml

Code: 3004-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Lọ
/ Lọ

Code: 3004-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
449000 /Hũ 500g
/ Hũ 500g

Code: 3004-031 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Nhíp và Hút Chì

Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-12 Vetus Switzerland...
19000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-13 Vetus Switzerland...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-15 Vetus Switzerland...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 - 145000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
38000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3005-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3005-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3005-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /
Liên hệ /

Code: M-3005-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 - 65000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: 3005-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-029 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Nhựa thông & Mỡ hàn

Sale 0%
43000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3007-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Túi
/ Túi

Code: 3004-044 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /cục
/ cục

Code: 3004-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Ống
/ Ống

Code: 3004-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-3004-047 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3004-048 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: M-3004-050 Còn hàng

Lưu xem sau

Giá đỡ mỏ hàn

Sale 0%
Đé bảo vệ mỏ hàn A1
26000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pro'skit SN-002 Steel Clarinet Soldering Stand -...
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ giá đỡ tay hàn và chì hàn Lodestar
199000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dụng cụ thao tác PCB và PCBA
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
199000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-040 Còn hàng

Lưu xem sau

Hút khói và vệ sinh

Sale 0%
220VAC 50Hz, 19W
660000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cửa Hút Gió Sau D=10cm, Size 12.5x12 cm
75000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=100mm (4inch), dài 5M, chất liệu PVC
195000 /Ống 5M
/ Ống 5M

Code: 3007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50/60 Hz, 30W, Size: 220×270×168mm
479000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 56%
Welding SMD SMT Soldering Smoke Absorber
350000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 130x130x10mm. Tấm lọc khí cho máy hút...
25000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3007-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bùi nhùi đồng vệ sinh típ hàn 20gram,...
28000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ vệ sinh mỏ hàn, size 65x70MM
68000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bọt biển vệ sinh mũi hàn kích thước...
3500 /Miếng
/ Miếng

Code: 3007-030 Còn hàng

Lưu xem sau

Típ Hàn

Sale 0%
130000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Típ
/ Típ

Code: M-3003-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-3003-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: M-3003-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: M-3003-038 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 - 168000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 3003-040 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-041 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-042 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Típ
/ Típ

Code: M-3003-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-044 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-045 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-046 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-047 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Típ
/ Típ

Code: 3003-048 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3003-049 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-3003-051 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Ruột máy hàn

Sale 0%
Soldering Iron Heater 500W
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 300W
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 200W
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 150W
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 100W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 75W
40000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng cho máy hàn 936 937 907 968 và máy hàm...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50W, L=75MM, D=5.5MM
22000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50W, L=95MM, D=5.5MM
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng cho máy hàn với lõi nhiệt có 2...
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220V 60W, Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60W, 2220VAC
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220V 60W, Dài 55MM, Din = 5MM, Dout = 10MM
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 30W
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-017 Liên hệ

Lưu xem sau

Máy nấu thiếc

Sale 0%
150W, Chậu 50mm
299000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy nung thiếc, chì nóng chảy, 300W,...
449000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-018 Liên hệ

Lưu xem sau

SMT Tools

Sale 0%
Dao quét kem chì số 1 dài 4inch, stainless...
72000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì 4B số 2 dài 4inch,...
72000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 3 dài 4inch, stainless...
75000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 4 dài 5inch, stainless...
80000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 6 dài 6inch, stainless...
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 7 dài 7inch
90000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 8 dài 8inch, stainless...
95000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 10 dài 1inch, stainless...
105000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Băng Keo Nhiệt

Sale 0%
14000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3006-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /cuộn
/ cuộn

Code: 3006-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Dụng cụ khác

Sale 0%
220VAC 50Hz, 19W
660000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cửa Hút Gió Sau D=10cm, Size 12.5x12 cm
75000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=100mm (4inch), dài 5M, chất liệu PVC
195000 /Ống 5M
/ Ống 5M

Code: 3007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.9mm, Màu Olive
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.45mm, Màu Nâu
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.8mm, Màu Xanh Lá
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.6mm, Màu Xanh Dương
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.56mm, Màu Tím
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.72mm, Màu Đen
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 0.5mm, Màu Cam
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đường kính 1.04mm, Màu Xanh Nhạt
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50/60 Hz, 30W, Size: 220×270×168mm
479000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=5-8MM, 30W
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 56%
Welding SMD SMT Soldering Smoke Absorber
350000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W
85000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 130x130x10mm. Tấm lọc khí cho máy hút...
25000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3007-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150W, Chậu 50mm
299000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy nung thiếc, chì nóng chảy, 300W,...
449000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đé bảo vệ mỏ hàn A1
26000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pro'skit SN-002 Steel Clarinet Soldering Stand -...
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ giá đỡ tay hàn và chì hàn Lodestar
199000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dụng cụ thao tác PCB và PCBA
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày