Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Máy Hàn Và Tay Hàn

Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3002-041

Chi tiết sp
Sale 0%
900000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3002-043

Chi tiết sp
Sale 0%
425000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-048

Chi tiết sp
Sale 0%
1400000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3002-049

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3002-050

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3002-052

Chi tiết sp
Sale 0%
147000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
285000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-037

Chi tiết sp
Sale 28%
145000 /CáiCòn hàng
200000 / Cái

code: M-3002-040

Chi tiết sp
Sale 0%
375000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-038

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3002-039

Chi tiết sp
Sale 0%
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-001

Chi tiết sp
Sale 0%
899000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3002-035

Chi tiết sp
Sale 0%
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-036

Chi tiết sp
Sale 0%
89000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-034

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-030

Chi tiết sp
Sale 0%
580000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-028

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-025

Chi tiết sp
Sale 0%
129000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-024

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3002-023

Chi tiết sp
12

Máy khò

Sale 0%
890000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3001-001

Chi tiết sp
Sale 0%
89000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-003

Chi tiết sp
Sale 0%
699000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-004

Chi tiết sp
Sale 0%
375000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-006

Chi tiết sp
Sale 0%
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-010

Chi tiết sp
Sale 0%
89000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-011

Chi tiết sp
Sale 0%
999000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2299000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1349000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-007

Chi tiết sp
Sale 0%
629000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-005

Chi tiết sp
Sale 0%
899000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-002

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3001-014

Chi tiết sp
Sale 0%
980000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3001-012

Chi tiết sp

Thiếc Chì Hàn

Sale 0%
345000 /ThanhCòn hàng
/ Thanh

code: M-3004-056

Chi tiết sp
Sale 0%
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3004-040

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3004-039

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /LọLiên hệ
/ Lọ

code: 3004-037

Chi tiết sp
Sale 0%
199000 /Hũ 100gLiên hệ
/ Hũ 100g

code: 3004-038

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3004-036

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /cụcLiên hệ
/ cục

code: 3004-035

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /HũLiên hệ
/ Hũ

code: 3004-034

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /HũLiên hệ
/ Hũ

code: 3004-033

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /ỐngLiên hệ
Liên hệ / Ống

code: M-3004-032

Chi tiết sp
Sale 0%
449000 /Hũ 500gLiên hệ
/ Hũ 500g

code: 3004-031

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /LọLiên hệ
/ Lọ

code: 3004-030

Chi tiết sp
Sale 0%
16500 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3004-026

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Lọ 15mlLiên hệ
/ Lọ 15ml

code: 3004-029

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-024

Chi tiết sp
Sale 0%
520000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-023

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-022

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-021

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-020

Chi tiết sp
Sale 0%
389000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-019

Chi tiết sp
Sale 0%
379000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-018

Chi tiết sp
Sale 0%
379000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-017

Chi tiết sp
Sale 0%
479000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-016

Chi tiết sp
Sale 0%
279000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3004-015

Chi tiết sp
12

Nhíp và Hút Chì

Sale 0%
19000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-3005-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-12 Vetus Switzerland...
19000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3005-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-13 Vetus Switzerland...
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3005-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-15 Vetus Switzerland...
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-009

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /CáiLiên hệ
75000 / Cái

code: M-3005-012

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-017

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-016

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-014

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-015

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-013

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3005-011

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-010

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-008

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-004

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3005-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-002

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-001

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3005-018

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3005-019

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3005-020

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-3005-025

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-027

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3005-028

Chi tiết sp
12

Nhựa thông & Mỡ hàn

Sale 0%
29000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3004-039

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /cụcLiên hệ
/ cục

code: 3004-035

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /TúiLiên hệ
/ Túi

code: 3004-044

Chi tiết sp
Sale 0%
43000 /HộpLiên hệ
/ Hộp

code: 3007-033

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3004-047

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3004-048

Chi tiết sp
Sale 0%
115000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3004-050

Chi tiết sp

Giá đỡ mỏ hàn

Sale 0%
Đé bảo vệ mỏ hàn A1
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
40000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3007-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Pro'skit SN-002 Steel Clarinet Soldering Stand -...
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ giá đỡ tay hàn và chì hàn Lodestar
199000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-022

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-3007-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Dụng cụ thao tác PCB và PCBA
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-024

Chi tiết sp
Sale 0%
270000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-034

Chi tiết sp

Hút khói và vệ sinh

Sale 0%
220VAC 50Hz, 19W
660000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Cửa Hút Gió Sau D=10cm, Size 12.5x12 cm
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
D=100mm (4inch), dài 5M, chất liệu PVC
195000 /Ống 5MLiên hệ
/ Ống 5M

code: 3007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50/60 Hz, 30W, Size: 220×270×168mm
479000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-012

Chi tiết sp
Sale 56%
Welding SMD SMT Soldering Smoke Absorber
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 130x130x10mm. Tấm lọc khí cho máy hút...
25000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3007-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Bùi nhùi đồng vệ sinh típ hàn 20gram,...
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ vệ sinh mỏ hàn, size 65x70MM
68000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Bọt biển vệ sinh mũi hàn kích thước...
3000 /MiếngCòn hàng
/ Miếng

code: 3007-030

Chi tiết sp

Típ Hàn

Sale 0%
32000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3003-050

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-047

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-048

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3003-049

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-045

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-046

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-044

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-042

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /TípLiên hệ
Liên hệ / Típ

code: M-3003-043

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-041

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3003-040

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-039

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: M-3003-037

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: M-3003-038

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-036

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-035

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-034

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-033

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-032

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /TípLiên hệ
/ Típ

code: 3003-027

Chi tiết sp

Ruột máy hàn

Sale 0%
30000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3009-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 500W
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 300W
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 200W
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 150W
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 100W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 75W
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng cho máy hàn 936 937 907 968 và máy hàm...
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Ruột máy hàn bằng sứ 4 dây kết 24V 50W...
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-008

Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50W, L=75MM, D=5.5MM
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-009

Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50W, L=95MM, D=5.5MM
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng cho máy hàn với lõi nhiệt có 2...
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-011

Chi tiết sp
Sale 0%
220V 60W, Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-012

Chi tiết sp
Sale 0%
60W, 2220VAC
89000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-013

Chi tiết sp
Sale 0%
220V 60W, Dài 55MM, Din = 5MM, Dout = 10MM
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Soldering Iron Heater 30W
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-015

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3009-017

Chi tiết sp

Máy nấu thiếc

Sale 0%
150W, Chậu 50mm
299000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy nung thiếc, chì nóng chảy, 300W,...
449000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-018

Chi tiết sp

SMT Tools

Sale 0%
Dao quét kem chì số 1 dài 4inch, stainless...
72000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì 4B số 2 dài 4inch,...
72000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 3 dài 4inch, stainless...
75000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 4 dài 5inch, stainless...
80000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch
85000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 6 dài 6inch, stainless...
85000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 7 dài 7inch
90000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 8 dài 8inch, stainless...
95000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao quét kem chì số 10 dài 1inch, stainless...
105000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm
85000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3008-010

Chi tiết sp

Băng Keo Nhiệt

Sale 0%
14000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3006-001

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 3006-002

Chi tiết sp

Dụng cụ khác

Sale 0%
500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3007-038

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3007-037

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-036

Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC 50Hz, 19W
660000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Cửa Hút Gió Sau D=10cm, Size 12.5x12 cm
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
D=100mm (4inch), dài 5M, chất liệu PVC
195000 /Ống 5MLiên hệ
/ Ống 5M

code: 3007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.9mm, Màu Olive
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.45mm, Màu Nâu
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.8mm, Màu Xanh Lá
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.6mm, Màu Xanh Dương
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.56mm, Màu Tím
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.72mm, Màu Đen
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 0.5mm, Màu Cam
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 1.04mm, Màu Xanh Nhạt
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-011

Chi tiết sp
Sale 0%
220VAC, 50/60 Hz, 30W, Size: 220×270×168mm
479000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=5-8MM, 30W
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-013

Chi tiết sp
Sale 56%
Welding SMD SMT Soldering Smoke Absorber
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 130x130x10mm. Tấm lọc khí cho máy hút...
25000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3007-016

Chi tiết sp
Sale 0%
150W, Chậu 50mm
299000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy nung thiếc, chì nóng chảy, 300W,...
449000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Đé bảo vệ mỏ hàn A1
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
40000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3007-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Pro'skit SN-002 Steel Clarinet Soldering Stand -...
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-021

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày