Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3521-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 /Cái
/ Cái

Code: 3506-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 /Cái
/ Cái

Code: 3506-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 /Cái
/ Cái

Code: 3506-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 /Cái
/ Cái

Code: 3506-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3506-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3506-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3506-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 /Cái
/ Cái

Code: 3506-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày