MENU
Danh mục sản phẩm

2.54MM

Sale 0%
2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2600 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120(3x40) chân, 2.54mm
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
23000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm...
190 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
4200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
6800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
7800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật