Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1 Que Đo Kiểm Tín Hiệu

Sale 0%
120000 /Dây
/ Dây

Code: M-3401-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3401-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Sợi
/ Sợi

Code: 3401-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 3401-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3401-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-3401-009 Liên hệ

Lưu xem sau

2 Máy Đo Kiểm Đa Năng, Đồng Hồ VOM ...

Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn M328- M8
450625 /Cái
/ Cái

Code: 3402-080 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn M328
538125 /Cái
/ Cái

Code: 3402-079 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn Tụ điện...
472500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-078 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy đo linh kiện bán dẫn M328
511875 /Cái
/ Cái

Code: 3402-077 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module tạo sóng DDS 1 ~ 65535HZ
380625 /Cái
/ Cái

Code: 3402-076 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn , tạo sóng...
551250 /Cái
/ Cái

Code: 3402-075 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
580000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
670000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn đa chức...
437500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-074 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
310000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 25%
700000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
545000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module hiển thị tần số, chu kì sóng...
367500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-073 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
295000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
570000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
530000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-043 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Kim test mạch , Kim kiểm tra mạch

Sale 0%
Kim test mạch P100-A2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-A3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-B1
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-D2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-D3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-E2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-E3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-F1
2450 /Cái
/ Cái

Code: 3404-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-G1
3413 /Cái
/ Cái

Code: 3404-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-G2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-H2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-H3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-H4
2450 /Cái
/ Cái

Code: 3404-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-H5
2713 /Cái
/ Cái

Code: 3404-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-H6
3238 /Cái
/ Cái

Code: 3404-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-J1
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-LM2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-LM3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-Q1
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-Q2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-M3
4288 /Cái
/ Cái

Code: 3404-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-T2
1838 /Cái
/ Cái

Code: 3404-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P100-T3
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3404-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim test mạch P125-A
2713 /Cái
/ Cái

Code: 3404-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày