Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

2-DIP HC49U Case Crystal Xem chi tiết

Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.225MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.205MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.185MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày