MENU
Danh mục sản phẩm

Dip Switches

Sale 0%
10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
3900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3100 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2600 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

SMD Dip Switches

Chưa có dữ liệu

2-PIN DIP

Chưa có dữ liệu

3-PIN DIP

Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

4-PIN DIP

Sale 0%
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

2-PIN SMD

Chưa có dữ liệu

4-PIN SMD

Chưa có dữ liệu

Head caps

Chưa có dữ liệu

Nhấn Giữ (Lock)

Sale 0%
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Nhấn Nhả (Non-lock)

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp

Nắp (Cap)

Chưa có dữ liệu

Rocker Switches

Sale 0%
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
7200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
6900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
6600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

Toggle Switch

Chưa có dữ liệu

Basic / Snap Action Switches

Chưa có dữ liệu

Rotary Switches

Chưa có dữ liệu

Công Tắc Hành Trình

Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
175000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

Bàn Phím, Phím Cảm Ứng

Sale 0%
Mặt Công Tắc 3 Phím MCT86
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Nút Nhấn Vỏ Kim Loại

Chưa có dữ liệu

Hộp nút nhấn tổng hợp

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp

Công tắc 5 ngõ ra

Chi tiết sp
Sale 0%
50600.00000000001 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
12

Công tắc đa chiều

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp

Công tắc xoay mã hóa

Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
12

Công tắc xoay mã hóa nhiều ngõ ra

Chưa có dữ liệu

Công tắc cảm ứng nhiệt

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
12

Nút nhấn công nghiệp

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

Công tắc nguồn

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

Công tắc có đèn báo hiệu

Chưa có dữ liệu

Công tắc dùng trong bàn phím ,Remote

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật