Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dip Switches

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3601-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3601-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3601-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3601-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3601-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
8500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-009 Liên hệ

Lưu xem sau

SMD Dip Switches

Chưa có dữ liệu

2-PIN DIP

Chưa có dữ liệu

3-PIN DIP

Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: M-3604-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3604-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3604-005 Liên hệ

Lưu xem sau

4-PIN DIP

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3605-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3605-002 Còn hàng

Lưu xem sau

2-PIN SMD

Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3606-006 Liên hệ

Lưu xem sau

4-PIN SMD

Sale 0%
500 /
/

Code: 3607-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
650 /Cái
/ Cái

Code: 3607-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 3x4mm, H: 2.5mm, 12VDC 0.1A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3607-002 Còn hàng

Lưu xem sau

Head caps

Chưa có dữ liệu

Nhấn Giữ (Lock)

Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-3609-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-3610-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3609-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3609-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /
Liên hệ /

Code: M-3609-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /
/

Code: 3609-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3609-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3609-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Nhấn Nhả (Non-lock)

Sale 0%
Nút nhấn nhả 6x6mm
750 /Cái
/ Cái

Code: M-3610-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /
Liên hệ /

Code: 3610-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nút nhấn nhả vỏ kim loại
49000 /Cái
/ Cái

Code: 3610-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3610-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 3%
185000 /
190000 /

Code: M-3610-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
171000 /Cái
/ Cái

Code: 3610-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 3610-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3610-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3610-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 3610-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 3610-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
600 /Cái
/ Cái

Code: 3610-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
600 /Cái
/ Cái

Code: 3610-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700 /Cái
/ Cái

Code: 3610-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700 /Cái
/ Cái

Code: 3610-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 3610-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 3610-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /
/

Code: 3610-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 3610-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /
/

Code: 3610-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3610-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3610-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
171750 /Cái
/ Cái

Code: 3610-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /
/

Code: 3610-023 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Nắp (Cap)

Chưa có dữ liệu

Rocker Switches

Sale 0%
On-Off_On
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3612-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3612-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7900 /Cái
/ Cái

Code: 3612-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7200 /Cái
/ Cái

Code: 3612-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4300 /Cái
/ Cái

Code: 3612-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6600 /Cái
/ Cái

Code: 3612-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6200 /Cái
/ Cái

Code: 3612-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3612-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3612-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7900 /Cái
/ Cái

Code: 3612-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 3612-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6600 /Cái
/ Cái

Code: 3612-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3612-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3612-022 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc gạt , Toggle Switch

Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1021
6930 /Cái
/ Cái

Code: 3613-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1121
6930 /Cái
/ Cái

Code: 3613-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1122
6930 /Cái
/ Cái

Code: 3613-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1221
8400 /Cái
/ Cái

Code: 3613-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1321
9100 /Cái
/ Cái

Code: 3613-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1322
9100 /Cái
/ Cái

Code: 3613-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1021
9800 /Cái
/ Cái

Code: 3613-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1121
10500 /Cái
/ Cái

Code: 3613-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1122
10325 /Cái
/ Cái

Code: 3613-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1221
14875 /Cái
/ Cái

Code: 3613-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1321
15750 /Cái
/ Cái

Code: 3613-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN1322
15750 /Cái
/ Cái

Code: 3613-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN123
10850 /Cái
/ Cái

Code: 3613-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN223
16625 /Cái
/ Cái

Code: 3613-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN9201
25375 /Cái
/ Cái

Code: 3613-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN9302
27125 /Cái
/ Cái

Code: 3613-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN12210
34125 /Cái
/ Cái

Code: 3613-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt E-TEN12310
34125 /Cái
/ Cái

Code: 3613-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-102
11813 /Cái
/ Cái

Code: 3613-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-103
13125 /Cái
/ Cái

Code: 3613-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-202
14000 /Cái
/ Cái

Code: 3613-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-203
14875 /Cái
/ Cái

Code: 3613-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-302
30625 /Cái
/ Cái

Code: 3613-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MTS-303
33250 /Cái
/ Cái

Code: 3613-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Basic / Snap Action Switches

Chưa có dữ liệu

Công tắc bập bênh

Chưa có dữ liệu

Công Tắc Hành Trình

Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 /Cái
/ Cái

Code: 3614-012 Liên hệ

Lưu xem sau

Bàn Phím, Phím Cảm Ứng

Sale 0%
Mặt Công Tắc 3 Phím MCT86
40000 /Cái
/ Cái

Code: 3617-009 Liên hệ

Lưu xem sau

Nút Nhấn Vỏ Kim Loại

Sale 0%
Nút nhấn nhả vỏ kim loại
49000 /Cái
/ Cái

Code: 3610-013 Còn hàng

Lưu xem sau

Hộp nút nhấn tổng hợp

Sale 0%
120000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3619-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 19%
170000 /Hộp
210000 / Hộp

Code: M-3619-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Bịch
/ Bịch

Code: M-3619-003 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc 5 ngõ ra

Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3630-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50600.00000000001 /Cái
/ Cái

Code: 3630-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36800 /Cái
/ Cái

Code: 3630-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29900 /Cái
/ Cái

Code: 3630-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32200 /Cái
/ Cái

Code: 3630-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32200 /Cái
/ Cái

Code: 3630-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
87400 /Cái
/ Cái

Code: 3630-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
73600 /Cái
/ Cái

Code: 3630-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
87400 /Cái
/ Cái

Code: 3630-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3630-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
96600 /Cái
/ Cái

Code: 3630-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85100 /Cái
/ Cái

Code: 3630-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 3630-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 3630-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
29900 /Cái
/ Cái

Code: 3630-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27600 /Cái
/ Cái

Code: 3630-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3630-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Công tắc đa chiều điện tử

Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3632-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13800 /Cái
/ Cái

Code: 3632-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36800 /Cái
/ Cái

Code: 3632-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3632-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
73600 /Cái
/ Cái

Code: 3632-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
46000 /Cái
/ Cái

Code: 3632-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43700 /Cái
/ Cái

Code: 3632-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3632-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
41400 /Cái
/ Cái

Code: 3632-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
46000 /Cái
/ Cái

Code: 3632-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 3632-012 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc xoay mã hóa

Sale 0%
55200 /Cái
/ Cái

Code: 3633-073 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39100 /Cái
/ Cái

Code: 3633-074 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-075 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43700 /Cái
/ Cái

Code: 3633-076 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55200 /Cái
/ Cái

Code: 3633-077 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-078 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48300 /Cái
/ Cái

Code: 3633-079 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39100 /Cái
/ Cái

Code: 3633-080 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3633-081 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13800 /Cái
/ Cái

Code: 3633-082 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39100 /Cái
/ Cái

Code: 3633-083 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-084 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43700 /Cái
/ Cái

Code: 3633-085 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55200 /Cái
/ Cái

Code: 3633-086 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43700 /Cái
/ Cái

Code: 3633-087 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55200 /Cái
/ Cái

Code: 3633-088 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-089 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48300 /Cái
/ Cái

Code: 3633-090 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-091 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43700 /Cái
/ Cái

Code: 3633-092 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55200 /Cái
/ Cái

Code: 3633-093 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57500 /Cái
/ Cái

Code: 3633-094 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48300 /Cái
/ Cái

Code: 3633-095 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39100 /Cái
/ Cái

Code: 3633-096 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Công tắc xoay mã hóa nhiều ngõ ra

Chưa có dữ liệu

Công tắc cảm ứng nhiệt

Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3641-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3641-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3641-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3641-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Nút nhấn công nghiệp

Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3631-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3631-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3631-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3631-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3631-005 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc nguồn

Sale 0%
59800 /Cái
/ Cái

Code: 3642-064 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4600 /Cái
/ Cái

Code: 3642-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4600 /Cái
/ Cái

Code: 3642-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3642-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4600 /Cái
/ Cái

Code: 3642-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3642-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13800 /Cái
/ Cái

Code: 3642-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3642-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3642-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3642-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3642-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16100 /Cái
/ Cái

Code: 3642-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3642-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16100 /Cái
/ Cái

Code: 3642-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3642-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3642-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9200 /Cái
/ Cái

Code: 3642-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3642-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18400 /Cái
/ Cái

Code: 3642-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc có đèn báo hiệu

Chưa có dữ liệu

Công tắc dùng trong bàn phím ,Remote

Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3637-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 3637-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
138 /Cái
/ Cái

Code: 3637-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115 /Cái
/ Cái

Code: 3637-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115 /Cái
/ Cái

Code: 3637-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
920 /Cái
/ Cái

Code: 3637-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115 /Cái
/ Cái

Code: 3637-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1150 /Cái
/ Cái

Code: 3637-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
920 /Cái
/ Cái

Code: 3637-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
92 /Cái
/ Cái

Code: 3637-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Công Tắc Khác

Sale 0%
578000 /Cái
/ Cái

Code: 3621-001 Liên hệ

Lưu xem sau

Công tắc gạt ( switch )

Sale 0%
Switch 3P
350 /Cái
/ Cái

Code: 3620-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 6P SK-22D07 2P2T
875 /Cái
/ Cái

Code: 3620-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MSS-22D18 2P2T
1750 /Cái
/ Cái

Code: 3620-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SK-14F14 1P2T
700 /Cái
/ Cái

Code: 3620-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt MSK-12C02 1P2T
787.4999999999999 /Cái
/ Cái

Code: 3620-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12D06 1P2T
3675 /Cái
/ Cái

Code: 3620-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12D00 1P2T
350 /Cái
/ Cái

Code: 3620-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12F15 1P2T
525 /Cái
/ Cái

Code: 3620-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12D10 1P2T
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3620-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12F23 1P2T
525 /Cái
/ Cái

Code: 3620-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 6P MSS-22D18 2P2T
1750 /Cái
/ Cái

Code: 3620-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 8P SK-23D07 2P3T
787.4999999999999 /Cái
/ Cái

Code: 3620-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P MSK-12D19 1P2T
1837.5 /Cái
/ Cái

Code: 3620-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 8P MSK-12C03 1P3T
1750 /Cái
/ Cái

Code: 3620-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P SS-12F44 1P2T
700 /Cái
/ Cái

Code: 3620-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 3P MSS-22C02 2P2T
1837.5 /Cái
/ Cái

Code: 3620-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 8P MSK-23D19 2P3T
1837.5 /Cái
/ Cái

Code: 3620-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Công tắc gạt 6P MSS-22D18 2P2T
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3620-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày