Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Modules Điều Khiển Không Dây

Sale 0%
35000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
107000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: M-6011-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
620000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6003-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
31000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6001-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
68000 /Cái
/ Cái

Code: M-6027-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6003-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NodeMcu Lua WIFI ESP-12F ESP8266 D1 mini
83299.99999999999 /Cái
/ Cái

Code: 6003-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module Thu Phát Bluetooth V4.0 CSR8635 2-Kênh
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6004-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6027-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6006-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6001-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-099 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6003-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6011-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-108 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày