Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Kính Lúp

Sale 0%
140000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-3007-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Dụng cụ thao tác PCB và PCBA
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Kính lúp x3 với 2 tròng kính và 3 đèn...
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-025

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-035

Chi tiết sp
Sale 0%
270000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-034

Chi tiết sp
Sale 10%
67500 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-039

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày