Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
0R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày