Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/2W Xem chi tiết

Sale 0%
0R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày