MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
120R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
68R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
56R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
51R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
47R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
39R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
33R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
277R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22 Ohm 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>