Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
120R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
82R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
75R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
68R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
56R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
51R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
47R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
39R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
33R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
277R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
22 Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
18R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày