Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
120R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-039

Chi tiết sp
Sale 0%
100R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-038

Chi tiết sp
Sale 0%
82R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-037

Chi tiết sp
Sale 0%
75R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-036

Chi tiết sp
Sale 0%
68R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-035

Chi tiết sp
Sale 0%
56R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-034

Chi tiết sp
Sale 0%
51R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-033

Chi tiết sp
Sale 0%
47R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-032

Chi tiết sp
Sale 0%
39R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
33R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
277R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
22 Ohm 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
18R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
15R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
12R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-016

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày