Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Hộp Thạch Anh tổng hợp

Sale 0%
210000 /HộpCòn hàng
Liên hệ / Hộp

code: M-6513-001

Chi tiết sp

HC49US DIP Crystals Oscillators

Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-001

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-034

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-031

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-032

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-033

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-030

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-029

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-028

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-027

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-025

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-026

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-024

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-023

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2501-022

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-021

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-020

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-019

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2501-018

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-017

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-016

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-015

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-014

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-013

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2501-012

Chi tiết sp
12

HC49US SMD Crystal

Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2502-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-009

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-004

Chi tiết sp
Sale 0%
C49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-006

Chi tiết sp
Sale 0%
HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-029

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-028

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-027

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-026

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-025

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-024

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2502-022

Chi tiết sp
12

Tuning Fork Crystals Oscillators

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Size Ø2.0 x 6mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-006

Chi tiết sp
Sale 0%
32.768KHz, 3.2x1.5mm SMD Crystal
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-005

Chi tiết sp
Sale 0%
CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 12. - CRYSTAL, SMD CER...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-004

Chi tiết sp
Sale 0%
32.768kHz ±100ppm Crystal 6pF 50 kOhm -40°C ~...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Size Ø3.0 x 8.0mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-002

Chi tiết sp
Sale 0%
32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65 kOhm -40°C ~...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2503-001

Chi tiết sp

2-DIP HC49U Case Crystal

Sale 0%
2MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2.185MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2.205MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.225MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2504-002

Chi tiết sp

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-024

Chi tiết sp
12

4-PIN Through Hole Oscillators

Sale 0%
OSC 80.000 MHZ FULL SIZE
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-016

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-014

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-015

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-012

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-013

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-011

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 25.000 MHZ FULL SIZE
36000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-009

Chi tiết sp
Sale 0%
OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ
37000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-010

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE
34000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-007

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 24.000 MHZ FULL SIZE
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-008

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE
33000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-006

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE
31000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-004

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE
32000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-005

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-002

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-003

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-001

Chi tiết sp

4-PIN SMD C3225 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2505-001

Chi tiết sp

4-PIN SMD C7050 Oscillators

Sale 0%
6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-005

Chi tiết sp
Sale 0%
4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-002

Chi tiết sp
Sale 0%
125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-016

Chi tiết sp
Sale 0%
100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-015

Chi tiết sp
Sale 0%
80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-014

Chi tiết sp
Sale 0%
50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-013

Chi tiết sp
Sale 0%
40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-012

Chi tiết sp
Sale 0%
30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-011

Chi tiết sp
Sale 0%
12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-010

Chi tiết sp
Sale 0%
10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-009

Chi tiết sp
Sale 0%
8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-008

Chi tiết sp
Sale 0%
7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-007

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-017

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-018

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-019

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-020

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-021

Chi tiết sp

SMD Resonators

Sale 0%
24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-008

Chi tiết sp
Sale 0%
20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-007

Chi tiết sp
Sale 0%
16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-006

Chi tiết sp
Sale 0%
12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-005

Chi tiết sp
Sale 0%
10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-004

Chi tiết sp
Sale 0%
4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-001

Chi tiết sp

Through Hole Resonators

Sale 0%
315Mhz Saw Resonator, ±75KHz, TO-39
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2511-002

Chi tiết sp
Sale 0%
433Mhz Saw Resonator, ±75KHz, TO-39
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2511-001

Chi tiết sp

Thạch Anh 3 Chân

Sale 0%
2800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2512-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày