Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Hộp Thạch Anh tổng hợp

Sale 0%
210000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-6513-001 Còn hàng

Lưu xem sau

HC49US DIP Crystals Oscillators

Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2501-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2501-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2501-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2501-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2501-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2501-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

HC49US SMD Crystal

Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
C49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2502-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2502-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2502-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2502-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2502-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Tuning Fork Crystals Oscillators

Sale 0%
32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65 kOhm -40°C ~...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size Ø3.0 x 8.0mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32.768kHz ±100ppm Crystal 6pF 50 kOhm -40°C ~...
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 12. - CRYSTAL, SMD CER...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32.768KHz, 3.2x1.5mm SMD Crystal
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size Ø2.0 x 6mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-009 Liên hệ

Lưu xem sau

2-DIP HC49U Case Crystal

Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.388MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.225MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.205MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.185MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2MHz, 2-DIP HC49U case
8900 /Cái
/ Cái

Code: 2504-006 Liên hệ

Lưu xem sau

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2506-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

4-PIN Through Hole Oscillators

Sale 0%
OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE
29000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE
30000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE
30000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE
31000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE
32000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE
33000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE
34000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 24.000 MHZ FULL SIZE
35000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 25.000 MHZ FULL SIZE
36000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ
37000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
38000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE
39000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 80.000 MHZ FULL SIZE
42000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-016 Liên hệ

Lưu xem sau

4-PIN SMD C3225 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2505-011 Liên hệ

Lưu xem sau

4-PIN SMD C7050 Oscillators

Sale 0%
1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
20000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-021 Còn hàng

Lưu xem sau

SMD Resonators

Sale 0%
8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Through Hole Resonators

Sale 0%
433Mhz Saw Resonator, ±75KHz, TO-39
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2511-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
315Mhz Saw Resonator, ±75KHz, TO-39
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2511-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Thạch Anh 3 Chân

Sale 0%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 2512-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày