Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến Áp Xung (Switch Mode Power-Transformer)

Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-001

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-002

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-003

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-004

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-005

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-006

Chi tiết sp

Biến Áp Thường 10W

Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-001

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-002

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-003

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-004

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-005

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1302-006

Chi tiết sp

Biến Áp Thường 20W

Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-001

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-002

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-003

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-004

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-005

Chi tiết sp
Sale 0%
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1303-006

Chi tiết sp

Biến Áp Thường 30W

Sale 0%
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1304-001

Chi tiết sp
Sale 0%
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1304-002

Chi tiết sp
Sale 0%
79000 /Liên hệ
/

code: 1304-003

Chi tiết sp
Sale 0%
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1304-004

Chi tiết sp
Sale 0%
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1304-005

Chi tiết sp
Sale 0%
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1304-006

Chi tiết sp

Biến Áp Điều Khiển

Sale 0%
159000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1305-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1305-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1305-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1305-004

Chi tiết sp

Biến Áp Cao Thế

Sale 0%
639000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-015

Chi tiết sp
Sale 0%
655000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-014

Chi tiết sp
Sale 0%
669000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-013

Chi tiết sp
Sale 0%
675000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-012

Chi tiết sp
Sale 0%
679000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-011

Chi tiết sp
Sale 0%
685000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-010

Chi tiết sp
Sale 0%
689000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-009

Chi tiết sp
Sale 0%
715000 /CáiLiên hệ
695000 / Cái

code: 1306-008

Chi tiết sp
Sale 0%
700000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-007

Chi tiết sp
Sale 0%
705000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-006

Chi tiết sp
Sale 0%
710000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-005

Chi tiết sp
Sale 0%
715000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-004

Chi tiết sp
Sale 0%
720000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-003

Chi tiết sp
Sale 0%
725000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-002

Chi tiết sp
Sale 0%
755000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1306-001

Chi tiết sp
Sale 0%
46200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1306-017

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày