Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Cầu

Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-026

Chi tiết sp
Sale 0%
1400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-027

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 50V DIP
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-024

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE 1PH 25A 800V GBPC-W
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-025

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 1000V 4SMD
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 600V KBPC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Power Bridge Rectifiers
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-017

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-016

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-015

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-014

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-013

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-012

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-011

Chi tiết sp
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-009

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-007

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-006

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-001

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày