Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Cầu

Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1A 1000V DB-1
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1.5A 800V RB-15
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 /Cái
/ Cái

Code: M-2002-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 200V 1.5A DF-S
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Power Bridge Rectifiers
79000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 600V KBPC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GPP 1A 1000V 4SMD
9500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GPP 1A 50V DIP
9500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày