MENU
Danh mục sản phẩm

74LS

Sale 0%
IC DECADE COUNTER 14-DIP
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-012

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-011

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 14DIP
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-010

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14DIP
10000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5002-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14DIP
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8--3 PRIORITY ENCOD 16-DIP
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BI-DIR UNIV SHIFT REG 16-DIP
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8-BIT ADDRESSABLE LATCHES
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SYNC 4-BIT UP/DN CNTR 16SO
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 1CH 8-INP 14DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD 2-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16-DIP
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5002-024

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật