Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

74LS

Sale 0%
8-BIT ADDRESSABLE LATCHES
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BI-DIR UNIV SHIFT REG 16-DIP
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC 8--3 PRIORITY ENCOD 16-DIP
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 14DIP
9500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
16000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DECADE COUNTER 14-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC SYNC 4-BIT UP/DN CNTR 16SO
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC GATE NAND 1CH 8-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC QUAD 2-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16-DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
16000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày