MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Rivet

Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.0 x 3.5 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5MM
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>