Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Rivet

Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5MM
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.0 x 3.5 x 1.8MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0MM
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3207-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0MM
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3207-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày