MENU
Danh mục sản phẩm

Rivet

Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.0 x 3.5 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5MM
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-001

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật