Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Cảm Biến Nhiệt Độ Xem chi tiết

Sale 0%
77000 /Cái
/ Cái

Code: M-6101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
342000 /
/

Code: 70587QYNZO Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Độ Ẩm Xem chi tiết

Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6102-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-009 Liên hệ

Lưu xem sau

CB Chuyển Động Xem chi tiết

Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19800 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
154000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /
/

Code: 6103-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
138000 /
/

Code: M-6103-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
420000 /Cái
/ Cái

Code: 6103-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6103-035 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Cảm biến Hồng Ngoại/ Ánh sáng Xem chi tiết

Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9900 /Cái
/ Cái

Code: 6104-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thu phát hồng ngoại
3200 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 6mm, bước sóng: 800nM
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=3mm bước sóng 940nm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=5mm, bước sóng 940nm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
2640 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng: 880nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bước sóng: 890nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Khí Xem chi tiết

Sale 0%
1450000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
620000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-009 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Siêu Âm Xem chi tiết

Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Mầu Xem chi tiết

Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6107-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
94000 /Cái
/ Cái

Code: M-6107-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
231875 /Cái
/ Cái

Code: 6200-331 Liên hệ

Lưu xem sau

CB Góc Gia Tốc Xem chi tiết

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Áp Suất Xem chi tiết

Chưa có dữ liệu

Cảm Biến Hall Xem chi tiết

Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 6110-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Nước Xem chi tiết

Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
66000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-024 Còn hàng

Lưu xem sau

CB Khoảng Cách Xem chi tiết

Sale 0%
CCD-40N 30cm NPN
222000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
380000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
132000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-008 Còn hàng

Lưu xem sau

Cảm Biến Âm Thanh Xem chi tiết

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 6113-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27500 /Cái
/ Cái

Code: M-6113-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 6113-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11025 /Cái
/ Cái

Code: 6113-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11900 /Cái
/ Cái

Code: 6113-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6825.000000000001 /Cái
/ Cái

Code: 6113-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20563 /Cái
/ Cái

Code: 6113-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6113-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Rung Xem chi tiết

Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9900 /Cái
/ Cái

Code: M-6114-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11200 /Cái
/ Cái

Code: 6114-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9013 /Cái
/ Cái

Code: 6114-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
73500 /Cái
/ Cái

Code: 6114-010 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cảm biến cân nặng Xem chi tiết

Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 - 180000 /Cái
150000 / Cái

Code: 6115-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-009 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Dòng Điện Xem chi tiết

Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6116-008 Liên hệ

Lưu xem sau

La Bàn Số Xem chi tiết

Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6117-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6117-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Nhịp Tim Xem chi tiết

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6118-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
61250 - 85750 /Cái
/ Cái

Code: 6200-012 Liên hệ

Lưu xem sau

Mở Cửa-Báo Động Xem chi tiết

Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6119-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 - 110000 /Cái
/ Cái

Code: 6119-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 6119-003 Liên hệ

Lưu xem sau

Đo Dòng Xem chi tiết

Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6120-001 Còn hàng

Lưu xem sau

Tiệm Cận Xem chi tiết

Sale 0%
1100000 /Cái
/ Cái

Code: 6121-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm biến chạm Xem chi tiết

Sale 50%
5500 /Cái
/ Cái

Code: M-6014-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
496125 /Cái
/ Cái

Code: 6200-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32813 /Cái
/ Cái

Code: 6200-027 Liên hệ

Lưu xem sau

Hộp cảm biến tổng hợp Xem chi tiết

Sale 0%
385000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-6123-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ khởi động học RFID, IoT, điều...
800625 /Cái
/ Cái

Code: 6123-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ 16 cảm biến học Raspberry
345625 /Cái
/ Cái

Code: 6123-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Shield v3 Bo mạch điều khiển máy cnc...
343000 /Cái
/ Cái

Code: 6123-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ cảm biến cho Robot dò đường
437500 /Cái
/ Cái

Code: 6123-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ khởi động điều khiển LED từ xa...
743750 /Cái
/ Cái

Code: 6123-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày