Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cảm Biến Nhiệt Độ

Sale 0%
25000 /Còn hàng
/

code: 6101-030

Chi tiết sp
Sale 0%
24000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-029

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-013

Chi tiết sp
Sale 0%
710000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-026

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6101-025

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-024

Chi tiết sp
Sale 0%
560000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-023

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-022

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-021

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-020

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6101-019

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-018

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-017

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-016

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-014

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-013

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-012

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-011

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-010

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-009

Chi tiết sp
Sale 0%
89000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-008

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6101-005

Chi tiết sp
12

Cảm Biến Độ Ẩm

Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-015

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6102-014

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-013

Chi tiết sp
Sale 0%
710000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-012

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-011

Chi tiết sp
Sale 0%
560000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-010

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-008

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-007

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-005

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6102-004

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-003

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6102-001

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-6102-016

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6102-017

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-CB011

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6101-031

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6102-019

Chi tiết sp
Sale 0%
360000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6102-060

Chi tiết sp

CB Chuyển Động

Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6103-017

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6103-029

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6103-030

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6103-031

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /Liên hệ
/

code: 6103-032

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /Còn hàng
Liên hệ /

code: M-6103-033

Chi tiết sp
Sale 0%
420000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6103-034

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-6103-035

Chi tiết sp

Cảm biến Hồng Ngoại

Sale 0%
Sóng: 880nM, D=5mm
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
2400 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6104-006

Chi tiết sp
Sale 0%
D=5mm, bước sóng 940nm
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-005

Chi tiết sp
Sale 0%
D=3mm bước sóng 940nm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 6mm, bước sóng: 800nM
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thu phát hồng ngoại
2900 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6104-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Bước sóng: 890nM, D=5mm
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
17000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Bước sóng 940nm
2900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-011

Chi tiết sp
Sale 0%
EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-012

Chi tiết sp
Sale 0%
115.2KBit 4mm, 8pin SMD
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6104-013

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-6103-035

Chi tiết sp

Cảm Biến Khí

Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6105-012

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6105-011

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-010

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-009

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-008

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-006

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-005

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6105-004

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-003

Chi tiết sp
Sale 0%
620000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6105-001

Chi tiết sp

Cảm Biến Siêu Âm

Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-009

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-008

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-007

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-005

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-004

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-003

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-002

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6106-001

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6106-010

Chi tiết sp

Cảm Biến Mầu

Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6107-002

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6107-001

Chi tiết sp

CB Góc Gia Tốc

Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-001

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-002

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-003

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-004

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-005

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-006

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-007

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6108-008

Chi tiết sp

Cảm Biến Áp Suất

Chưa có dữ liệu

Cảm Biến Hall

Sale 67%
4000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: M-6110-030

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-016

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-015

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-014

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-012

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-010

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-009

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-008

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-007

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-005

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-002

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6110-001

Chi tiết sp
Sale 21%
99000 /CáiCòn hàng
125000 / Cái

code: M-14002-157

Chi tiết sp
Sale 0%
115000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6110-017

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /BộLiên hệ
Liên hệ / Bộ

code: M-6110-018

Chi tiết sp

Cảm Biến Nước

Sale 0%
50000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6111-024

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6111-021

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-007

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-006

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-005

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-004

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-003

Chi tiết sp
Sale 0%
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-001

Chi tiết sp
Sale 0%
82000 /Liên hệ
60000 /

code: M-6111-029

Chi tiết sp
Sale 0%
121000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-6111-026

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6111-025

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6111-028

Chi tiết sp
Sale 0%
113000 /Liên hệ
/

code: M-6111-027

Chi tiết sp

CB Khoảng Cách

Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6112-014

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6112-013

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-011

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-010

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6112-008

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-007

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-006

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-005

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-004

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-003

Chi tiết sp
Sale 0%
380000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-002

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6112-001

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6112-015

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6112-016

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6112-017

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6112-018

Chi tiết sp

Cảm Biến Âm Thanh

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6113-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6113-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6113-001

Chi tiết sp

Cảm Biến Rung

Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6114-007

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6114-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6114-005

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6114-004

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6114-003

Chi tiết sp

Load Cell

Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-010

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-009

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-008

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiCòn hàng
150000 / Cái

code: 6115-007

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-006

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-005

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-004

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-002

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6115-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: M-6115-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-6115-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 6115-019

Chi tiết sp

Cảm Biến Dòng

Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-038

Chi tiết sp
Sale 0%
96000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-037

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-036

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-035

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-034

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-033

Chi tiết sp
Sale 0%
47000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-032

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-031

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-030

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-029

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-028

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-027

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-026

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-025

Chi tiết sp
Sale 0%
115000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6109-004

Chi tiết sp
Sale 0%
270000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6116-024

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-023

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-022

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-021

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-020

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-019

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-018

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-017

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6116-016

Chi tiết sp
12

La Bàn Số

Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6117-002

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6117-001

Chi tiết sp

Nhịp Tim

Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6118-001

Chi tiết sp

Mở Cửa-Báo Động

Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6119-003

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6119-002

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6119-001

Chi tiết sp

Đo Dòng

Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6120-001

Chi tiết sp

Tiệm Cận

Sale 0%
1100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6121-002

Chi tiết sp

Cảm biến chạm

Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6014-003

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6028-076

Chi tiết sp

Hộp cảm biến tổng hợp

Sale 0%
350000 /HộpCòn hàng
Liên hệ / Hộp

code: M-6123-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày