Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cảm Biến Nhiệt Độ

Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: M-6101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
342000 /
/

Code: 70587QYNZO Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
560000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 - 53000 /Cái
/ Cái

Code: 6101-025 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Độ Ẩm

Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6102-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
560000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
710000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 6102-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Bộ
Liên hệ / Bộ

Code: M-6102-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: M-6102-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-CB011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: M-6101-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: M-6102-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
360000 /Cái
/ Cái

Code: M-6102-060 Liên hệ

Lưu xem sau

CB Chuyển Động

Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6103-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /
/

Code: 6103-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /
/

Code: M-6103-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
420000 /Cái
/ Cái

Code: 6103-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6103-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48125 /Cái
/ Cái

Code: 6200-017 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm biến Hồng Ngoại/ Ánh sáng

Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9900 /Cái
/ Cái

Code: 6104-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thu phát hồng ngoại
2900 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 6mm, bước sóng: 800nM
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=3mm bước sóng 940nm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=5mm, bước sóng 940nm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
2400 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng: 880nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bước sóng: 890nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
17000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bước sóng 940nm
2900 /Cái
/ Cái

Code: 6104-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL
1000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115.2KBit 4mm, 8pin SMD
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6103-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /
/

Code: M-6104-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /
/

Code: M-6104-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11813 /Cái
/ Cái

Code: 6104-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
158813 /Cái
/ Cái

Code: 6104-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14263 /Cái
/ Cái

Code: 6104-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15138 /Cái
/ Cái

Code: 6104-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60200 /Cái
/ Cái

Code: 6104-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10850 /Cái
/ Cái

Code: 6104-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6475 /Cái
/ Cái

Code: 6104-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8575 /Cái
/ Cái

Code: 6104-029 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cảm Biến Khí

Sale 0%
1450000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
620000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 6105-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6105-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6105-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module phát hiện khí formaldehyde ZE08-CH2O
779700 /Cái
/ Cái

Code: 6105-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module phát hiện sóng siêu âm GY-US42
375400 /Cái
/ Cái

Code: 6105-015 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Siêu Âm

Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6106-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6106-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
367500 /Cái
/ Cái

Code: 6200-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50750 - 125125 /Cái
/ Cái

Code: 6200-022 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Mầu

Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6107-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6107-002 Còn hàng

Lưu xem sau

CB Góc Gia Tốc

Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 6108-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Áp Suất

Chưa có dữ liệu

Cảm Biến Hall

Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 6110-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 6110-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: M-6110-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 21%
99000 /Cái
125000 / Cái

Code: M-14002-157 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6110-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 67%
4000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6110-030 Còn hàng

Lưu xem sau

Cảm Biến Nước

Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
121000 /Cái
/ Cái

Code: M-6111-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
113000 /
/

Code: M-6111-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
82000 /
60000 /

Code: M-6111-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 6111-030 Liên hệ

Lưu xem sau

CB Khoảng Cách

Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
380000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6112-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 6112-019 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Âm Thanh

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 6113-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6113-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 6113-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11025 /Cái
/ Cái

Code: 6113-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11900 /Cái
/ Cái

Code: 6113-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6825.000000000001 /Cái
/ Cái

Code: 6113-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20563 /Cái
/ Cái

Code: 6113-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 6113-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
37625 /Cái
/ Cái

Code: 6113-009 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Rung

Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: M-6114-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 6114-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11200 /Cái
/ Cái

Code: 6114-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9013 /Cái
/ Cái

Code: 6114-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
73500 /Cái
/ Cái

Code: 6114-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9188 /Cái
/ Cái

Code: 6114-011 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm biến cân nặng

Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 - 180000 /Cái
150000 / Cái

Code: 6115-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6115-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6115-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /Bộ
Liên hệ / Bộ

Code: M-6115-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-019 Liên hệ

Lưu xem sau

Cảm Biến Dòng Điện

Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: M-6109-004 Liên hệ

Lưu xem sau