MENU
Danh mục sản phẩm

Cảm Biến Nhiệt Độ

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
24000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
710000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
89000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Cảm Biến Độ Ẩm

Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
710000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
90000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / BộCòn hàng
/ Bộ
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp

CB Chuyển Động

Sale 0%
35000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
140000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
420000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm biến Hồng Ngoại

Sale 0%
Sóng: 880nM, D=5mm
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
2400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
D=5mm, bước sóng 940nm
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
D=3mm bước sóng 940nm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 6mm, bước sóng: 800nM
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thu phát hồng ngoại
2900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Bước sóng: 890nM, D=5mm
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Bước sóng 940nm
2900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
115.2KBit 4mm, 8pin SMD
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270000 / BộCòn hàng
/ Bộ
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BộCòn hàng
/ Bộ
Chi tiết sp
Chi tiết sp

Cảm Biến Khí

Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
165000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
165000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
620000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1450000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Siêu Âm

Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
165000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Mầu

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

CB Góc Gia Tốc

Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Áp Suất

Chưa có dữ liệu

Cảm Biến Hall

Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
115000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Nước

Sale 0%
50000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
121000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

CB Khoảng Cách

Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
90000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
145000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
270000 / BộCòn hàng
/ Bộ
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BộCòn hàng
/ Bộ
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
165000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Âm Thanh

Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Rung

Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
48000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Load Cell

Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
48000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm Biến Dòng

Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
96000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
47000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
115000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
310000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
310000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
310000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

La Bàn Số

Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Nhịp Tim

Sale 0%
95000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Mở Cửa-Báo Động

Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
135000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đo Dòng

Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tiệm Cận

Sale 0%
1100000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
105000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cảm biến chạm

Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Hộp cảm biến tổng hợp

Sale 0%
350000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật