Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1404-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-131 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-130 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày