Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 35V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-228 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 16V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1401-347 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 25V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 25V
2100 /Cái
/ Cái

Code: 1402-115 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.3uF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-334 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 470uF 16V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1401-350 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 35V
2900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-234 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 50V
3400 /Cái
/ Cái

Code: 1402-353 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 47uF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-341 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 47uF 10V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1401-222 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 33uF 16V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1401-340 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100uF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-344 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1406-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.2μF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-332 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1000uF 63V
4500 /Cái
/ Cái

Code: 1403-114 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1406-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 22uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 330uF 25V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-111 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100nF (0.1uF) 50V
700 /Cái
/ Cái

Code: 1402-318 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10000uF 25V
25500 /Cái
/ Cái

Code: 1402-119 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 450V
150000 /Cái
/ Cái

Code: 1404-472 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 33uF 100V
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1403-221 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày