Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1401-131

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1401-130

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày