MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>