Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Module Nguồn

Sale 0%
130000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6013-071

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-2409-015

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-003

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-002

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6015-001

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-6013-064

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-6013-073

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-067

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6013-063

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-062

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-061

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-060

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-057

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-058

Chi tiết sp
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-6013-055

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-054

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-053

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-052

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-051

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6013-050

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6013-049

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-048

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6013-047

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày