Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Module Nguồn, tăng áp, hạ áp.

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-073 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-072 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /
Liên hệ /

Code: M-6013-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-086 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-11015-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 - 100000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-099 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-049 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6013-068 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-10006-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-2409-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày