Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Module Nguồn

Sale 0%
130000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-071 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-2409-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6013-064 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-073 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-067 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Vào 3.5-30V Ra 5-50V
65000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
hạ áp 7-26V ra 5V 3A
18000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-055 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-052 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-050 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-049 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày