Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Bịch, Hộp Diodes Tổng Hợp

Sale 0%
140000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-2007-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-2007-002 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Túi
Liên hệ / Túi

Code: M-2007-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-2007-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /Bịch
Liên hệ / Bịch

Code: M-2007-008 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-2007-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày