Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-025

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-027

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-026

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-024

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-022

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-023

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-020

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-019

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-017

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-015

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-016

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-014

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-013

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-012

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-010

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-009

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-007

Chi tiết sp
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-005

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-004

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày