MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>