Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GEN PURP 400V 3A DO201AD
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
600 /Cái
/ Cái

Code: 2005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 /Cái
/ Cái

Code: 2005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 2005-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 /Cái
/ Cái

Code: 2005-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 /Cái
/ Cái

Code: 2005-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày