Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC ỔN ÁP

Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-058

Chi tiết sp
Sale 0%
4300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5101-068

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-041

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-040

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-039

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-038

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
4000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-037

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-036

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-034

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-033

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-030

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-028

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-027

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-025

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-024

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-023

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-022

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-021

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-020

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-012

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày