Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC ỔN ÁP

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4300 /Cái
/ Cái

Code: 5101-068 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3
1500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-037 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /Cái
/ Cái

Code: 5102-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /Cái
/ Cái

Code: 5102-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-028 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-027 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-024 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-023 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày