MENU
Danh mục sản phẩm

IC ỔN ÁP

Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật