Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Led 7 đoạn 0.56 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.56inch 4 Số...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.56inch 4 Số Âm...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số Dương...
5500 /Cái
/ Cái

Code: 8102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn xanh dương 0.56inch 4 số...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn xanh dương 0.56inch 4 số Âm...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn xanhlá 0.56inch 1 Số Âm chung
11000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn xanhlá 0.56inch 4 Số Dương...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led Đồng Hồ màu đỏ 0.56inch 24H Dương...
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 3 Số âm...
6800 /Cái
/ Cái

Code: 8102-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 3 Số dương...
11000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số âm...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số dương...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 4 Số âm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 4 Số dương...
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8102-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 1 Số âm...
2500 /Cái
/ Cái

Code: 8102-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 1 Số dương...
2500 /Cái
/ Cái

Code: 8102-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày