Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tấm Đồng

Sale 0%
Size: 8x12 cm, dày 1.5mm
5000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 5x7cm, dày...
11000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 05x07cm,...
15000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 10x15cm,...
23000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 10x20 cm, dày 1.5mm
9000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 15x25 cm, dày 1.5mm
19000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 20x30 cm, dày 1.5mm
18000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 7x10cm,...
13000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, Size 10x25cm,...
20000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm,...
28000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size: 15x20cm,...
36000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
52000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 07x10cm,...
23000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Size A4 10x20cm, dày 1.5mm
24000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Size A4 12x18cm, dày 1.5mm
35000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 15x20cm,...
45000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-017

Chi tiết sp
Sale 0%
32000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Viết vẽ mạch PCB, chống rửa
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3201-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 3201-020

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày