Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tấm Đồng

Sale 0%
Size: 8x12 cm, dày 1.5mm
5000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 5x7cm, dày...
11000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 05x07cm,...
15000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 10x15cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 10x20 cm, dày 1.5mm
9000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 15x25 cm, dày 1.5mm
19000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 20x30 cm, dày 1.5mm
18000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 7x10cm,...
13000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, Size 10x25cm,...
20000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm,...
28000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size: 15x20cm,...
36000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
52000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 07x10cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 10x20cm, dày 1.5mm
24000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 12x18cm, dày 1.5mm
35000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 15x20cm,...
45000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Viết vẽ mạch PCB, chống rửa
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3201-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày