Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Tấm Đồng Xem chi tiết

Sale 0%
Size: 8x12 cm, dày 1.5mm
5000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 5x7cm, dày...
11000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 05x07cm,...
15000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 10x15cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 10x20 cm, dày 1.5mm
9000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 15x25 cm, dày 1.5mm
19000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 20x30 cm, dày 1.5mm
18000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày