Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Led 7 đoạn 0.36 Inch Xem chi tiết

Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.36 inch 1 Số...
7500 /Cái
/ Cái

Code: 8101-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 1 Số Âm...
3500 /Cái
/ Cái

Code: 8101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 1 Số...
3500 /Cái
/ Cái

Code: 8101-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 4 Số Âm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 4 Số...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 3 Số Âm...
8500 /Cái
/ Cái

Code: 8101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 3 Số...
8000 /Cái
/ Cái

Code: 8101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 2 Số Âm...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 8101-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày