Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Vít

Sale 0%
655000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
129000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-03 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-04 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
117000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-05 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-06 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
179000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-07 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-08 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-13 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cây
/ Cây

Code: 3901-14 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-15 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 3901-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3901-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Kìm Cắt

Sale 0%
Kìm cắt linh kiện, dây các loại
35000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt linh kiện, dây các loại, Made in...
39000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm 6inch MASTERPROOF 15116
149000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt 6inch MASTERPROOF 15216
149000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm tuốt dây loại 24-12AWG
49000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt, bấm dây mạng RJ45, RJ11
129000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt chân linh kiện, dài 12.6CM
60000 /Cây
/ Cây

Code: 3902-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt dây, chân linh kiện 1mm (Max),...
65000 /Cây
/ Cây

Code: M-3902-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm Chéo Cắt Linh Kiện Dài 85mm
35000 /Cái
/ Cái

Code: 3902-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-3902-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-3902-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3902-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 3902-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 3902-014 Còn hàng

Lưu xem sau

Kìm Bấm Cosse

Sale 0%
IDC-type connectors 9 1/2" L, steel frame
220000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm đầu cosse và cắt dây
189000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm đầu cosse, đầu dây, housing
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-03 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96,...
199000 /Cái
/ Cái

Code: 3903-04 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm,...
200000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
420000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /
Liên hệ /

Code: M-3903-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
245000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-010 Còn hàng

Lưu xem sau

ỐC , Vít, Đai Ốc , Vòng đệm

Sale 0%
Đế hàn PCB để nối dây, kích thước...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3904-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đế hàn PCB để nối dây, kích thước...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3904-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vít M3 không đai, chiều dài 10mm
3000 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 3904-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vít M3 không đai, chiều dài 12mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3904-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
525 /Cái
/ Cái

Code: 3904-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
525 /Cái
/ Cái

Code: 3904-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
525 /Cái
/ Cái

Code: 3904-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
525 /Cái
/ Cái

Code: 3904-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
525 /Cái
/ Cái

Code: 3904-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
613 /Cái
/ Cái

Code: 3904-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
788 /Cái
/ Cái

Code: 3904-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
875 /Cái
/ Cái

Code: 3904-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
963 /Cái
/ Cái

Code: 3904-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
1050 /Cái
/ Cái

Code: 3904-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
1313 /Cái
/ Cái

Code: 3904-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
613 /Cái
/ Cái

Code: 3904-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
613 /Cái
/ Cái

Code: 3904-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
700 /Cái
/ Cái

Code: 3904-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
788 /Cái
/ Cái

Code: 3904-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
788 /Cái
/ Cái

Code: 3904-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
875 /Cái
/ Cái

Code: 3904-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
963 /Cái
/ Cái

Code: 3904-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
1050 /Cái
/ Cái

Code: 3904-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Ốc Vít nhựa lục giác
1313 /Cái
/ Cái

Code: 3904-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Thước các loại

Sale 0%
Thước thép dài 15cm, không gỉ và mờ...
9000 /Cây
/ Cây

Code: 3905-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thước thép dài 20cm, không gỉ và mờ...
15000 /Cây
/ Cây

Code: 3905-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thước thép dài 30cm, không gỉ và mờ...
20000 /Cây
/ Cây

Code: 3905-03 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3905-004 Còn hàng

Lưu xem sau

Máy khoan vít hỗ trợ

Sale 0%
800000 /Cái
/ Cái

Code: M-3906-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
990000 /Cái
/ Cái

Code: M-3906-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
340000 /Cái
/ Cái

Code: M-3906-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-3901-029 Còn hàng

Lưu xem sau

Hộp co nhiệt tổng hợp

Sale 0%
150000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3907-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3907-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 - 13200 /Mét
/ Mét

Code: 3907-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1400 - 9200 /Dây
/ Dây

Code: M-3907-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2100 - 10500 /Mét
/ Mét

Code: M-3907-010 Còn hàng

Lưu xem sau

Đế Đồng, Trụ Đồng , Trụ nhựa

Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3549-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3549-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 5 * 6
342 /Cái
/ Cái

Code: 3549-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 6 * 6
508 /Cái
/ Cái

Code: 3549-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 7 * 6
552 /Cái
/ Cái

Code: 3549-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 8 * 6
560 /Cái
/ Cái

Code: 3549-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 9 * 6
595 /Cái
/ Cái

Code: 3549-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 10 * 6
604 /Cái
/ Cái

Code: 3549-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 12 * 6
683 /Cái
/ Cái

Code: 3549-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 15 * 6
770.0000000000001 /Cái
/ Cái

Code: 3549-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 18 * 6
858 /Cái
/ Cái

Code: 3549-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 20 * 6
945.0000000000001 /Cái
/ Cái

Code: 3549-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 22 * 6
1077 /Cái
/ Cái

Code: 3549-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 25 * 6
1120 /Cái
/ Cái

Code: 3549-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 30 * 6
1208 /Cái
/ Cái

Code: 3549-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựalục giác M3 * 35 * 6
1357 /Cái
/ Cái

Code: 3549-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 38 * 6
1444 /Cái
/ Cái

Code: 3549-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 40 * 6
1532 /Cái
/ Cái

Code: 3549-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 42 * 6
1575 /Cái
/ Cái

Code: 3549-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 45 * 6
1663 /Cái
/ Cái

Code: 3549-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ nhựa lục giác M3 * 50 * 6
1750 /Cái
/ Cái

Code: 3549-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ đồng tròn M2 * 3 * 3
438 /Cái
/ Cái

Code: 3549-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ đồng tròn M2 * 4 * 3
438 /Cái
/ Cái

Code: 3549-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trụ đồng tròn M2 * 5 * 3
525 /Cái
/ Cái

Code: 3549-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Kính Lúp

Sale 0%
140000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dụng cụ thao tác PCB và PCBA
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kính lúp x3 với 2 tròng kính và 3 đèn...
95000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3007-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 10%
67500 /Cái
75000 / Cái

Code: M-3007-039 Còn hàng

Lưu xem sau

Súng bắn keo - keo

Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W
85000 /Cái
/ Cái

Code: 3007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=5MM, dài 30CM
1500 /Cây
/ Cây

Code: 3007-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=10MM, Dài 30CM
3000 /Cây
/ Cây

Code: 3007-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 4301-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 4301-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày