Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dominal

Sale 0%
2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-008

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-009

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-013

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-015

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-021

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-022

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày