Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dominal

Sale 0%
2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3520-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1800 /Cái
/ Cái

Code: 3520-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3520-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3520-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày