Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC AT24C

Sale 0%
I 2 C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM 512-Kbit...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROMs 256K (32,768 x 8)
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8TSSOP
8500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8DIP
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 1MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 1MHZ 8SOIC
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
C EEPROM 512K I2C 1MHZ 8TSSOP
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8DIP
38000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8TSSOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8DIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 66MHZ 8SOIC
34000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8DIP
8500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày