Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-099

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-098

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-097

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-096

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-095

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-094

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-093

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-092

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-091

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-090

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-089

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-088

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-087

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-086

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-085

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-084

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-083

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-062

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày