Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 22PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày