Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-099 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-098 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-097 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-096 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-095 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-094 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-093 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-092 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1210
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-091 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-090 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-089 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-088 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-087 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-086 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-085 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-084 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-083 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-082 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-081 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-065 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-064 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày