Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Top Contact

Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /DâyCòn hàng
/ Dây

code: 3544-010

Chi tiết sp
Sale 0%
54pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-005

Chi tiết sp
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-004

Chi tiết sp
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-003

Chi tiết sp
Sale 0%
30pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-001

Chi tiết sp
Sale 0%
17499 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3544-007

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /DâyCòn hàng
/ Dây

code: 3544-008

Chi tiết sp

Bottom Contact

Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-009

Chi tiết sp
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-008

Chi tiết sp
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-007

Chi tiết sp
Sale 0%
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-006

Chi tiết sp
Sale 0%
20pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-005

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-004

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3545-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày