Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TEXT

Sale 0%
LCD 8807K13
70000 /
/

Code: 8300-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD1604 Xanh Dương
150000 /
/

Code: 8300-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD Keypad shield Arduino
110000 /
/

Code: 8300-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Dương
Liên hệ /
/

Code: 8300-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD1604 Xanh Lá
150000 /
/

Code: 8300-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD2004 Xanh Lá
120000 /
/

Code: 8300-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD1602 Xanh Dương 5V
45000 /
/

Code: M-8300-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD2004 Xanh Dương
120000 /
/

Code: 8300-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Lá
65000 /
/

Code: 8300-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD1602 Xanh Lá 5V
45000 /
/

Code: 8300-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày