Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TEXT

Sale 0%
LCD 8807K13
70000 /Liên hệ
/

code: 8300-001

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1604 Xanh Dương
150000 /Liên hệ
/

code: 8300-002

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD Keypad shield Arduino
110000 /Liên hệ
/

code: 8300-003

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Dương
Liên hệ /Liên hệ
/

code: 8300-004

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Dương 3.3-5V
60000 /Liên hệ
/

code: 8300-005

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1604 Xanh Lá
150000 /Liên hệ
/

code: 8300-007

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD2004 Xanh Lá
120000 /Liên hệ
/

code: 8300-008

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Dương 5V
45000 /Còn hàng
/

code: 8300-009

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD2004 Xanh Dương
120000 /Liên hệ
/

code: 8300-010

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Lá
65000 /Liên hệ
/

code: 8300-011

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Lá 5V
45000 /Còn hàng
/

code: 8300-012

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày