Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

MODULE MẠCH TỰ RÁP (DIY)

Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 6016-037

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 6016-034

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 6013-068

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3402-033

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6020-008

Chi tiết sp
Sale 0%
115000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 12201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 12201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 12201-004

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1301-004

Chi tiết sp
Sale 0%
149000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 13001-014

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 13001-015

Chi tiết sp
Sale 0%
500000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-076

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 13001-017

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: CB011

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6015-029

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 13001-018

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-078

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8403-080

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-012

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6028-005

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6011-050

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 6028-008

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày