Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

FETs-Single, MOSFETs

Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-071

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-053

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET 100 Amps 500V 0.05 Ohms Rds
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1901-001

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET N-Chan 200V 18 Amp
14000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1901-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Power MOSFET, N Channel, 6A, 600V, 0.9 ohm, 10V,...
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-003

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET 600V N-Ch Q-FET advance C-Series
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-004

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET P-Channel 30V 15A (Ta), 70A (Tc) 2.5W...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Mosfet N-Channel 600V 20A (Tc) 192W (Tc) Through...
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-006

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET MOSFT 30V 161A 3.3mOhm 34nC Log Lvl
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-007

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-008

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET N-Ch 75 Volt 80 Amp
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-010

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET P CH 60V 10A DPAK
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-011

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET P-CH 30V 14.9A 8-SOIC
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Mosfet 80V 30A, D-PAK
17500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-013

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET N-CH 20V 2.5A SOT23
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1901-014

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET N-CH 55V 110A TO-220AB
14500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-015

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET P-CH 30V 3.8A 8-MSOP
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-016

Chi tiết sp
Sale 0%
APM4953 Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-017

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET MOSFT PCh -55V -17A 100mOhm 23.3nC
25900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-018

Chi tiết sp
Sale 0%
MOSFET N-CH 55V 30A, N-Channel 55V 30A (Tc) 100W...
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-019

Chi tiết sp
Sale 0%
SMPS MOSFET, High Frequency Isolated DC-DC...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Hitachi Semiconductor - N Channel MosFET, 5A -...
23000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-021

Chi tiết sp
Sale 0%
N-Channel Power MOSFET, Id = 13A,
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Discretes/N Channel MOSFETs
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1901-023

Chi tiết sp

RF FETs

Chưa có dữ liệu

IGBTSs

Chưa có dữ liệu

JFETs (Junction Field Effect)

Chưa có dữ liệu
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày