MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
650 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
12

Đầu nối, Header 2.54MM

Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 2.8MM

Sale 0%
2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
1600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 4.2MM

Sale 0%
Đầu nối 8 chân, cong 90 độ, 5557 5569...
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, từ 2-24 chân, pitch...
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 20 chân, pitch 4.2mm
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 4.2mm
11500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 4.2mm
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 4.2mm
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 4.2mm
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 4.2mm
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 5.08MM

Sale 0%
Kim bấm dây cho connector 5.08mm
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu terminal đực 5.08mm
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
350V 10A, pitch 5.08mm 4Pins
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Header 6.3MM

Sale 0%
2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Board To Board 

Sale 0%
Mini PCIE 52 chân 4.0H 5.2H
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 50POS 0.5MM GOLD SMD
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN HEADER 50POS 5MM SMD 0.5MM
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 24POS 0.4MM SMD GOLD
37000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70-pin connector for SIM5218 SIM5216 SIM5215
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN HEADER 100POS .6MM GOLD SMD
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DDR SO-DIMM 200-Pin Memory Socket
58000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Shrouded Signal...
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Wire to Board

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
12200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu nối, Đầu Cosse, Header Khác

Sale 0%
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
36200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Headers & Wire Housings .100" Surface Mount...
24000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
12

Đầu Cosse

Sale 0%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật