Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3521-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 /Cái
/ Cái

Code: 3506-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 /Cái
/ Cái

Code: 3506-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 /Cái
/ Cái

Code: 3506-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 /Cái
/ Cái

Code: 3506-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3506-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3506-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3506-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 /Cái
/ Cái

Code: 3506-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3506-018 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 /Cái
/ Cái

Code: 3507-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 /Cái
/ Cái

Code: 3507-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 /Cái
/ Cái

Code: 3507-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 /Cái
/ Cái

Code: 3507-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3507-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 /Cái
/ Cái

Code: 3507-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 /Cái
/ Cái

Code: 3507-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 /Cái
/ Cái

Code: 3507-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 /Cái
/ Cái

Code: 3507-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3507-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3507-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-004 Còn hàng

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Đầu nối, Header 2.54MM

Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 /Cái
/ Cái

Code: 3509-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3509-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 /Cái
/ Cái

Code: 3509-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
2050 /Cái
/ Cái

Code: 3509-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3509-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 2.8MM

Sale 0%
2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
1600 /Cái
/ Cái

Code: 3510-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3510-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2800 /Cái
/ Cái

Code: 3510-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3510-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3510-005 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3511-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3511-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3511-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3511-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3511-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3511-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3511-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3511-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3511-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 /Cái
/ Cái

Code: 3511-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /
/

Code: 3511-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
11200 /Cái
1200 / Cái

Code: 3511-017 Còn hàng

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 4.2MM

Sale 0%
Đầu nối 8 chân, cong 90 độ, 5557 5569...
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, từ 2-24 chân, pitch...
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 20 chân, pitch 4.2mm
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 4.2mm
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 4.2mm
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 4.2mm
7500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 4.2mm
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 4.2mm
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-011 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 5.08MM

Sale 0%
Kim bấm dây cho connector 5.08mm
300 /Cái
/ Cái

Code: 3513-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu terminal đực 5.08mm
300 /Cái
/ Cái

Code: 3513-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350V 10A, pitch 5.08mm 4Pins
600 /Cái
/ Cái

Code: 3513-003 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Header 6.3MM

Sale 0%
2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Board To Board 

Sale 0%
Mini PCIE 52 chân 4.0H 5.2H
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN RECEPT 50POS 0.5MM GOLD SMD
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN HEADER 50POS 5MM SMD 0.5MM
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN RECEPT 24POS 0.4MM SMD GOLD
37000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70-pin connector for SIM5218 SIM5216 SIM5215
55000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Hirose CONN HEADER 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DDR SO-DIMM 200-Pin Memory Socket
58000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Shrouded Signal...
11000 /Cái
/ Cái

Code: 3515-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Wire to Board

Sale 0%
12200 /Cái
/ Cái

Code: 3551-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 3551-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu nối, Đầu Cosse, Header Khác

Sale 0%
36200 /Cái
/ Cái

Code: 3552-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3552-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17200 /Cái
/ Cái

Code: 3552-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34100 /Cái
/ Cái

Code: 3552-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70100 /Cái
/ Cái

Code: 3552-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
37500 /Cái
/ Cái

Code: 3552-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
44600 /Cái
/ Cái

Code: 3552-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
58000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
143000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55800 /Cái
/ Cái

Code: 3552-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
154000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3552-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16200 /Cái
/ Cái

Code: 3552-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Headers & Wire Housings .100" Surface Mount...
24000 /Cái
/ Cái

Code: 3552-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
34500 /Cái
/ Cái

Code: 3552-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Đầu Cosse

Sale 0%
550 /Cái
/ Cái

Code: 3569-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3553-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700 /Cái
/ Cái

Code: 3553-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3553-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3553-022 Liên hệ

Lưu xem sau

SM254

Sale 0%
2Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1099 /Cái
/ Cái

Code: 3509-058 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3509-059 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-060 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1700 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 3554-061 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-062 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3509-063 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-064 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
2800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-065 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3509-066 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-067 Liên hệ

Lưu xem sau

Cáp SH1MM

Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
10063 /Cái
/ Cái

Code: 3573-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
10500 /Cái
/ Cái

Code: 3573-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
11550 /Cái
/ Cái

Code: 3573-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
12688 /Cái
/ Cái

Code: 3573-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
3850 /Cái
/ Cái

Code: 3573-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
5775 /Cái
/ Cái

Code: 3573-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cáp SH1.0MM, đường kính dây 1MM, dài 200MM
7700 /Cái
/ Cái

Code: 3573-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%