Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3521-010

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-012

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-010

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-008

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-009

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-007

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-003

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-013

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-014

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-016

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-017

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-018

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-007

Chi tiết sp
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-006

Chi tiết sp
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-005

Chi tiết sp
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-003

Chi tiết sp
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-001

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3553-004

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
1200 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: 3508-040

Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1000 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 3508-034

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-033

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-031

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
650 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-030

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-029

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-028

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-027

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-026

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-025

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-024

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-023

Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-021

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-001

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-019

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-018

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-016

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-015

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-014

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-012

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-011

Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-010

Chi tiết sp
12

Đầu nối, Header 2.54MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3508-035

Chi tiết sp
Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-008

Chi tiết sp
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-010

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-011

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-012

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-013

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-014

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-015

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-016

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-017

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-020

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-021

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-022

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-023

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 2.8MM

Sale 0%
2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
1600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3510-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3510-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
2800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3510-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
3400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3510-004

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3510-005

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 3.96MM

Sale 0%
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-001

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-002

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-003

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins
1900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins
2400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3511-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins
3300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3511-015

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /Còn hàng
/

code: 3511-016

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 4.2MM

Sale 0%
Đầu nối 8 chân, cong 90 độ, 5557 5569...
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, từ 2-24 chân, pitch...
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 20 chân, pitch 4.2mm
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 4.2mm
11500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 4.2mm
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 4.2mm
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 4.2mm
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 4.2mm
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3512-011

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 5.08MM

Sale 0%
Kim bấm dây cho connector 5.08mm
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3513-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu terminal đực 5.08mm
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3513-002

Chi tiết sp
Sale 0%
350V 10A, pitch 5.08mm 4Pins
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3513-003

Chi tiết sp

Đầu nối, Header 6.3MM

Sale 0%
2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-005

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3514-006

Chi tiết sp

Board To Board 

Sale 0%
Mini PCIE 52 chân 4.0H 5.2H
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-001

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 50POS 0.5MM GOLD SMD
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-002

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN HEADER 50POS 5MM SMD 0.5MM
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-003

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 24POS 0.4MM SMD GOLD
37000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-004

Chi tiết sp
Sale 0%
70-pin connector for SIM5218 SIM5216 SIM5215
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN HEADER 100POS .6MM GOLD SMD
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DDR SO-DIMM 200-Pin Memory Socket
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Shrouded Signal...
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3515-010

Chi tiết sp

Wire to Board

Sale 0%
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3551-002

Chi tiết sp
Sale 0%
12200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3551-001

Chi tiết sp

Đầu nối, Đầu Cosse, Header Khác

Sale 0%
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-003

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-004

Chi tiết sp
Sale 0%
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-015

Chi tiết sp
Sale 0%
143000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-016

Chi tiết sp
Sale 0%
55800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-017

Chi tiết sp
Sale 0%
154000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-018

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-019

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-020

Chi tiết sp
Sale 0%
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-021

Chi tiết sp
Sale 0%
16200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-022

Chi tiết sp
Sale 0%
36200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-001

Chi tiết sp
Sale 0%
17200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-005

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-007

Chi tiết sp
Sale 0%
34100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-008

Chi tiết sp
Sale 0%
78000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-009

Chi tiết sp
Sale 0%
70100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-010

Chi tiết sp
Sale 0%
32000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-011

Chi tiết sp
Sale 0%
37500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-012

Chi tiết sp
Sale 0%
44600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-013

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-014

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Headers & Wire Housings .100" Surface Mount...
24000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-023

Chi tiết sp
Sale 0%
34500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3552-024

Chi tiết sp
12

Đầu Cosse

Sale 0%
550 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-003

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3553-004

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-005

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-007

Chi tiết sp
Sale 0%
700 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3553-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-022

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày