Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TEXT

Sale 0%
LCD 8807K13
70000 /Liên hệ
/

code: 8300-001

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1604 Xanh Dương
150000 /Liên hệ
/

code: 8300-002

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD Keypad shield Arduino
110000 /Liên hệ
/

code: 8300-003

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Dương
Liên hệ /Liên hệ
/

code: 8300-004

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Dương 3.3-5V
60000 /Liên hệ
/

code: 8300-005

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1604 Xanh Lá
150000 /Liên hệ
/

code: 8300-007

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD2004 Xanh Lá
120000 /Liên hệ
/

code: 8300-008

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Dương 5V
45000 /Còn hàng
/

code: 8300-009

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD2004 Xanh Dương
120000 /Liên hệ
/

code: 8300-010

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD 0802 5V Xanh Lá
65000 /Liên hệ
/

code: 8300-011

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1602 Xanh Lá 5V
45000 /Còn hàng
/

code: 8300-012

Chi tiết sp

LCD Graphic

Sale 0%
LCD12864 SHIELD FOR ARDUINO
120000 /Liên hệ
/

code: 8301-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Module Giải Mã LCD 7 Inch Raspberry
420000 /Liên hệ
/

code: 8301-002

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD ST7565 GRAPH 128X64 RGB BKLT
20000 /Liên hệ
/

code: 8301-003

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD GRAPHIC 84X48 NOKIA 5110
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Mặt Nhựa LCD12864
30000 /Liên hệ
/

code: 8301-005

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD SERIAL GRAPHIC 160X128
850000 /Liên hệ
/

code: 8301-006

Chi tiết sp
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /Liên hệ
/

code: 8301-007

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD1202
35000 /Liên hệ
/

code: 8301-008

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD12864 QC12864B 5V Xanh Dương
190000 /Liên hệ
/

code: 8301-009

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD MOD GRAPHIC 128X64 W/LED
190000 /Liên hệ
/

code: 8301-010

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD12864 Xanh Lá ST7920
180000 /Liên hệ
/

code: 8301-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Module LCD5110 Nền Xanh Chữ Đen
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-012

Chi tiết sp
Sale 0%
ENERGY MONITOR SHIELD
55000 /Liên hệ
/

code: 8301-013

Chi tiết sp
Sale 0%
GRAPHIC KS0108 LCD 128X64 + EXTR
210000 /Liên hệ
/

code: 8301-014

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8301-015

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8301-016

Chi tiết sp

TFT

Sale 0%
5" TFT HDMI INTERFACE NO TOUCH
1750000 /Liên hệ
/

code: 8302-001

Chi tiết sp
Sale 0%
7" STANDARD TFT HDMI INTERFACE
1950000 /Liên hệ
/

code: 8302-002

Chi tiết sp
Sale 0%
MOD TFT-LCD 3.2" 240X320 TOUCH
650000 /Liên hệ
/

code: 8302-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4" TFT LCD WITH TOUCHSCREEN
450000 /Liên hệ
/

code: 8302-004

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD ARDUINO 3.2" SHIELD & CBL
420000 /Liên hệ
/

code: 8302-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7" SUNLIGHT TFT HDMI INTERFACE
1750000 /Liên hệ
/

code: 8302-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2 COLOR TFT LCD DISP W/MICROSD
210000 /Liên hệ
/

code: 8302-007

Chi tiết sp
Sale 0%
5'' 800X480 TFT RASPBERRY PI DSI
1150000 /Liên hệ
/

code: 8302-008

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
320000 /Liên hệ
/

code: 8302-009

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 1.8" 128X160
180000 /Liên hệ
/

code: 8302-010

Chi tiết sp
Sale 0%
DISPLAY TFT 1.44 COLOR MICROSD
120000 /Liên hệ
/

code: 8302-011

Chi tiết sp
Sale 0%
RASPBERRY PI 7" TOUCH SCREEN LCD
1250000 /Liên hệ
/

code: 8302-012

Chi tiết sp
Sale 0%
3.5" TFT TOUCHSCREEN FOR RASPBER
350000 /Liên hệ
/

code: 8302-013

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.2" 240X320
250000 /Liên hệ
/

code: 8302-014

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD TFT W/TOUCH 6 OCLK VIEW
900000 /Liên hệ
/

code: 8302-015

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
250000 /Liên hệ
/

code: 8302-016

Chi tiết sp
Sale 0%
RASPBERRY PI HDMI LCD (7 INCH)
210000 /Liên hệ
/

code: 8302-017

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD TFT 3.2" 240X320 RGB 65K
350000 /Liên hệ
/

code: 8302-018

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8302-019

Chi tiết sp

LCD LED

Sale 0%
Màn Hình LCD LED Nhiệt Độ
40000 /Liên hệ
/

code: 8303-001

Chi tiết sp
Sale 0%
LCD 8808K9
75000 /Liên hệ
/

code: 8303-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Module LCD Led 4 Số 3.3V
60000 /Liên hệ
/

code: 8303-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Màn Hình LCD LED 4 Số 3.3V
35000 /Liên hệ
/

code: 8303-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Màn Hình LCD LED 6 Số 3.3V
90000 /Liên hệ
/

code: 8303-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-025

Chi tiết sp

OLED

Sale 0%
KIT UOLED-96G2-AR USD4GB UUSBPA5
175000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8304-001

Chi tiết sp
Sale 0%
MEMORY DISPL BREAKOUT 1.3" MONO
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8304-002

Chi tiết sp

Màn Hình Rapsberry

Sale 0%
LCD CAP TOUCH 7" RASPBERRY PI
950000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8305-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày