Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Keo-Mỡ tản nhiệt

Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-001

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-002

Chi tiết sp
Sale 0%
19500 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3101-003

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3101-004

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-005

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-006

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-008

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3101-009

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-010

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-011

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-012

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3101-013

Chi tiết sp
Sale 0%
793500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3101-014

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3101-015

Chi tiết sp

Đệm cách điện

Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3102-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3102-002

Chi tiết sp

Đệm tản nhiệt

Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3103-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3103-002

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3103-003

Chi tiết sp

Băng dính quấn biến áp

Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-001

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-002

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-004

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-005

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-007

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-009

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3104-010

Chi tiết sp

Multiwatt

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3105-001

Chi tiết sp

TO220

Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3106-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3106-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3106-003

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3106-004

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3106-005

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày