Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Keo-Mỡ tản nhiệt

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19500 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 24%
16000 /Cái
21000 / Cái

Code: M-3101-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3101-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3101-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
793500 /Cái
/ Cái

Code: 3101-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-015 Còn hàng

Lưu xem sau

Đệm cách điện

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3102-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Đệm tản nhiệt

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3103-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3103-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3103-003 Còn hàng

Lưu xem sau

Băng dính quấn biến áp

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3104-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3104-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 3104-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Multiwatt

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3105-001 Liên hệ

Lưu xem sau

TO220

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3106-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3106-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3106-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 3106-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3106-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày