Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Buzzer

Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3710-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 12x9.0.MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ,...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Buzzer Alarm 42 Ohm 5V, 2KHz resonant frequency
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 12x9MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.3KHZ, 93DB, 5V
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3701-013

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD BUZZER 0835A, size 8.5*8.5*3mm, Tần số...
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-012

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Passive buzzer module, 3.3~5V
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-009

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Electromagnetic Buzzer SMD BUZZER, size:...
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-008

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5x3.0MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-007

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 12x12x3.0MM
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-006

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 7.5x7.5x2.5MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Voltage: 4-6V, 9x5MM, Resonant Frequency: 2731 Hz
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 12x6MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ, 90DB, 5V
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-001

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3701-017

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3701-016

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-3702-020

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-021

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-022

Chi tiết sp

Còi, Loa

Sale 0%
55000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-3702-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Black plastic case cone 8 ohm 0.5W speaker
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Audio module thu phát 10 giây
69000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Loa báo động, ES-626, 12VDC
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Loa báo động, ES-626, 24VDC
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DIY 29mm 8 Ohms 0.25W Small Speaker - Black +...
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Round Mylar Cone Speaker 8 ohm 0.5W 50mm H=5mm
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Loa 5W 4Ω
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Còi đèn báo động 5V
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Operating Voltage 3-24VDC, Resonant Frequency:...
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 40MM, 4Ohm, 3W
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Có nhiều kích thước (MM): 40x28, 35x25,...
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-05

Chi tiết sp
Sale 0%
Còi đèn báo động 12V
75000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Còi đèn báo động 24V
85000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Đường kính 16mm, Cao 6mm, Dạng viên
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-001

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-021

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8 ohm, 5w
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: M-3702-056

Chi tiết sp

Microphone

Sale 0%
9*7mm with high sensitivity microphone
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3703-03

Chi tiết sp
Sale 0%
6*5mm with high sensitivity microphone
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3703-02

Chi tiết sp
Sale 0%
6*2.2MM with high sensitivity microphone
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3703-01

Chi tiết sp

Loa Công Suất

Sale 0%
1000000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-016

Chi tiết sp
Sale 0%
283000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-017

Chi tiết sp
Sale 0%
355000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-018

Chi tiết sp
Sale 0%
275000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3702-019

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày