Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Buzzer

Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3701-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3701-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 12x6MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ, 90DB, 5V
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Voltage: 4-6V, 9x5MM, Resonant Frequency: 2731 Hz
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 7.5x7.5x2.5MM, 2700 Hz
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 12x12x3.0MM
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5x3.0MM, 2700 Hz
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3701-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Passive buzzer module, 3.3~5V
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD Electromagnetic Buzzer SMD BUZZER, size:...
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5MM, 2700 Hz
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SMD BUZZER 0835A, size 8.5*8.5*3mm, Tần số...
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 12x9MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.3KHZ, 93DB, 5V
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Buzzer Alarm 42 Ohm 5V, 2KHz resonant frequency
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3701-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 12x9.0.MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ,...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3701-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-3701-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3701-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
490000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3702-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3710-018 Còn hàng

Lưu xem sau

Còi, Loa

Sale 0%
Đường kính 16mm, Cao 6mm, Dạng viên
500 /Cái
/ Cái

Code: 3702-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Còi đèn báo động 24V
85000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Còi đèn báo động 12V
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 40MM, 4Ohm, 3W
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Có nhiều kích thước (MM): 40x28, 35x25,...
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-05 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Operating Voltage 3-24VDC, Resonant Frequency:...
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Còi đèn báo động 5V
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Loa 5W 4Ω
50000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Round Mylar Cone Speaker 8 ohm 0.5W 50mm H=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIY 29mm 8 Ohms 0.25W Small Speaker - Black +...
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Loa báo động, ES-626, 24VDC
119000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Loa báo động, ES-626, 12VDC
110000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Black plastic case cone 8 ohm 0.5W speaker
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Audio module thu phát 10 giây
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8 ohm, 5w
59000 /Cái
125000 / Cái

Code: M-3702-056 Còn hàng

Lưu xem sau

Microphone

Sale 0%
6*2.2MM with high sensitivity microphone
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3703-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6*5mm with high sensitivity microphone
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3703-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9*7mm with high sensitivity microphone
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3703-03 Liên hệ

Lưu xem sau

Loa Công Suất

Sale 0%
1000000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
283000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
355000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
275000 /Cái
/ Cái

Code: 3702-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày