MENU

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN TỬ TƯƠNG LAI

Danh mục sản phẩm

Terminal 5.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
1 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
4 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

Khiếu nại: 0964238397

0979466469

0938128290

0899909838

0979466469

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với Khiếu nại: 0964238397 Chát Skype với Khiếu nại: 0964238397 Khiếu nại: 0964238397 trên Facebook Khiếu nại: 0964238397
  • Chát Zal với 0938128290 Chát Skype với 0938128290 0938128290 trên Facebook 0938128290
  • Chát Zal với 0979466469 Chát Skype với 0979466469 0979466469 trên Facebook 0979466469
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>