Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 5.08MM

Sale 0%
3000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3569-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /
/

Code: 3524-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
1 /
/

Code: 3524-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3524-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3524-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /
/

Code: 3524-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3524-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3524-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3524-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3524-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /
/

Code: 3524-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /
/

Code: 3524-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
4 /
/

Code: 3524-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3524-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3524-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /
/

Code: 3524-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3524-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3524-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3524-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3524-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /
/

Code: 3524-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày