MENU

Thực hành điện tử cho nhà phát minh

Dưới đây là cuốn sách dành cho các nhà sáng chế trong thực hành điện tử.

Thực hành điện tử cho nhà phát minh

Cuốn sách mô tả các ý tưởng mạch thực tế và kỹ thuật thiết kế khác nhau. Cuốn sách lớn dài 59 trang với tất cả các ý tưởng cơ bản liên quan đến điện tử. Như chúng ta đều biết, điện tử là một kiến thức mà không thể say vào một ngày. Bạn thực sự cần phải xem qua một số cuốn sách cung cấp cho bạn một số kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp và khoa học. Vì vậy chúng tối giới thiệu cuốn sách này cho tất cả những người mới biết đến thế giới điện tử và thực sự quan tâm đến việc biết nó là gì?

Cuốn sách dành cho:

1. Người mới đến Điện tử

2. Sinh viên kỹ thuật-Để hiểu những điều cơ bản về Điện tử

3. Sinh viên đại học/isnh viên ngành Điện tử

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật