MENU

Mạch điều khiển tốc độ động cơ

Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM đơn giản cho các động cơ có công suất thấp như quạt mini cầm tay, đồ chơi,...

Mạch điều khiển tốc độ động cơ

Dưới đây là mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM đơn giản có thể được sử dụng để thay đổi tốc độ của động cơ DC công suất thấp. Sự thay đổi tốc độ được điều khiển thông qua sự thay đổi chu kỳ làm việc của xung được cung cấp để điều khiển động cơ. Trong hai cổng của IC CD40106B, N1 được mắc thành bộ đa hài không ổn định đảo ngược của Schmitt Trigger để tạo xung và N2 như một bộ đệm đảo ngược để điều khiển transistor trong các chu kỳ dương ở cực B. Chu kỳ làm việc được đặt thông qua điện trở R2. R1 giới hạn dòng qua B của transistor SL100. Mạch này lý tưởng để điều khiển động cơ đồ chơi, quạt mini cầm tay,..

Sơ đồ mạch

Ghi chú

- Chu kì có thể thay đổi từ 0% đến 100% thông qua thay đổi R2.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật